До

Г-жа Миглена Кунева

Вицепремиер на Р България

Министър на образованието и науката на Р България

 

Уважаема госпожо Министър,

На 2  юни 2016 г.  започна  Общо събрание на Съюза на българските художници. На заседанието беше разгледан въпросът за спирането на прием в специалност „Изящни изкуства – скулптура“  по Програмата за оптимизация на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, която да бъде приета като постановление на Министерския съвет.

18-то Редовно Общо Събрание на СБХ прие с пълно мнозинство следния текст:

„Настояваме да се премахне от Проект на „Постановление за утвърждаване на програма за оптимизация на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, предвиденото спиране на приема за обучение в специалност“Изящни изкуства – скулптура“ като оздравителна мярка. Това ще я ликвидира. Специалността е една от най-старите и основополагащи в университета. Дала е много за развитието на съвременната българска скулптура и формиране на нейния облик. Учебната дейност е уникална и с това, че се провежда в единствената за страната сграда проектирана за едно съвременно и перспективно обучение по скулптура в по-ново време. Преподавателският състав в миналото и сега, в по-голямата си част хабилитирани лица, се състои от едни от най-ярките и изявени представители на българската скулптура от различни поколения /проф. Михаил Кац, проф. Величко Минеков, проф. Ненко Маров, Панайот Димитров, Атанас Миндов, проф. Кирил Мескин, проф. Константин Денев, проф. Стефан Лютаков, проф. Милан Андреев, доц. Георги Минчев и други/.  Трябва да се спре  оздравяването на лошо управлявани висши учебни заведения чрез закриване или неглижиране на учебни структура и специалности по изкуствата с доказан принос и традиции, да за има къде и  малкото останали талантливи деца в България да изграждат и да развиват таланта си“.

Уважаема госпожо Министър,

Надявам се, че ще обърнете сериозно внимание на това категорично  искане на Съюза на българските художници.

С уважение,

Председател на СБХ:

/Любен Генов/