До Кмета на община Русе,

До Областния управител на град Русе,

До Министъра на културата на Р. България,

До СEСИИ към МК

До обществеността на град Русе

Уважаеми господа,

Възникналият преди няколко дни прецедент с четирифигурната композиция на големия български скулптор Любомир Далчев предизвиква тревогата на цялата колегия от художници в България.

Заявяваме твърдото си убеждение, че в случая става дума за недопустимо пренебрежение към традициите, законодателството и културната памет. Свалена е патината на две от фигурите, които са монтирани в шадравана на площад „Батенберг” в град Русе през 60-те години на ХХ век. Тези скулптури са едни от шедьоврите на българското пластично изкуство. Обръщаме внимание, че при тяхното изпълнение е взел участие и русенският скулптор Георги Радулов. За изстъргването на благородната патина  не е взето мнението не само на колегията скулптори, но и на реставраторите, които в град Русе са известни със своите дейности и опит. С други думи пренебрегнати са основни принципи и обществени отговорности.

Според архитекта, който е ръководил този странен акт на „обновяване” на скулптурите, „почистващите средства са на европейско ниво”. Всички се питаме дали тези средства не се състоят в непроверени химикали и в небезизвестната ромска дейност.

Уважаеми господа, настояваме да бъдат взети всички необходими мерки за опазване на този ценен паметник, за информиране на културната ни общественост за „реставраторските” мерки и за съставяне на комисия от специалисти, която да поеме отговорност за паметника. Напомняме за съществуващия в Министерство на културата Специализиран експертен съвет по изобразителни изкуства. Надяваме се това да е прецедент и да ни насочи в бъдеще към истински професионализъм и отговорност към паметниците на културата у нас, включително и тези на територията на град Русе, чийто център представлява един огромен уникален паметник.

                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБХ:

/ЛЮБЕН ГЕНОВ/