Беше публикувано отворено писмо на СБХ по повод повишаването на таксата за издаване на сертификат за износ на художествени произведения.