Уважаеми колеги,

В писмото до институциите и медиите Управителният съвет на Съюза на българските художници отново изразява позицията си по повод на изявления в медиите, съдържащи информация за избор на изпълнител по демонтирането на паметника „1300 години България“ пред НДК.

До

Г-н Румен Радев

Президент на Република България;

Г-н Бойко Борисов

Министър – председател на Република България;

Г-н Вежди Рашидов

Председател на комисията по култура и медии към НС;

Г-н Боил Банов

Министър на културата на Република България;

Г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на  Столична община;

д-р Тодор Чобанов

Зам. кмет по култура и образованието  на Столична община;

Г-н Елен Герджиков

Председател на СОС;

Г-жа Малина Едрева

Председател на постоянната комисия по образование, култура, наука

и културно многообразие към СОС;

До медиите

 

Уважаеми госпожи и господа,

Управителният съвет на Съюза на българските художници отново изразява публично своята официална позиция по повод на изявления в медиите, съдържащи информация за процедура по избор на изпълнител за демонтирането на паметника „1300 години България” пред НДК и твърдения, че паметникът ще бъде премахнат това лято, преди старта на председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 година.

Смятаме, че е абсурдно темата за европредседателството да се използва като мотив за рушене. Намираме за недопустимо отношението на Столична община към състоянието и съдбата на едно от най-значимите произведения на монументалното изкуство в България, символизиращо 13-вековната ни история. Изграденият със съвременни пластически средства, новаторски за времето си паметник носи и до ден днешен в себе си епично внушение, а знаковата му архитектоника – въпреки разрухата – е въздействаща и звучи драматично и съвременно.

Най-отговорно призоваваме СОС да преразгледа своето решение № 842, взето на 18. 12. 2014 г., което неколкократно сме се опитвали да предотвратим. Водени сме от убеждението, че паметникът „1300 години България”, изграден в чест на годишнина от създаването на българската държава, ни е необходим и днес и трябва да остане на мястото си. Точно привилегията България да председателства Съвета на Европейския съюз е един чудесен повод за ново осмисляне на необходимостта от съхраняване на националната ни памет, история, изкуство и култура. Именно авторитетни ценители на изкуството от Европа и света направиха най-ласкави коментари и оцениха високо достойнствата на уникалната творба на един от най-известните съвременни български скулптори Валентин Старчев. Достойнства, които властимащите в България явно не желаят да приемат. Смущаващо е, че темата за председателството на Съвета на Европа се използва спекулативно от политиците като някакво зловещо основание за събаряне на едно забележително произведение, вместо, загърбвайки политическия популизъм и патриотарството, да се потърсят възможности за осигуряване на средства за реставрацията на монумента именно по повод на това европредседателство.

За всички е ясно, че от конструктивна гледна точка така нареченото демонтиране и преместване на паметника практически не е възможно в цялостния му вид и ще доведе до безвъзвратното унищожаване на основната част от него, което означава, че запазването и преместването ще е само частично – на металните пластики, които сами по себе си ще са само детайли от едно вече унищожено произведение, и където и да бъдат експонирани, и както и да се „реаранжират”, те не биха могли да носят характера и внушението на автентичния монумент.

Уважаеми госпожи и господа,

Не допускайте това да се случи! В България действащ ли е Законът за авторските права?! Нима няма начини този монумент да бъде реставриран и съхранен?! Нима неговият небезизвестен автор единствен няма правото да знае и да се произнесе как това би могло да стане?!

Моля обърнете внимание и на следните факти. Решение № 842 на СОС от  18. 12. 2014 г., взето от политици, бе в разрез с официалните мнения на творческите съюзи на художниците, архитектите, ландшафтните архитекти и Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките, мнения, изразявани от 2012 година досега многократно в десетки писма до институции и медии. Решението на СОС бе в конфликт и с официалното становище на Специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства към Министерство на културата, препотвърдено на няколко заседания, специално посветени на темата за съдбата на паметника. Становището е отразено в протоколи, утвърдени с подписите и на трима министри на културата в три предходни мандата. Решението бе взето в разрез и със становището на дирекция „Авторско право и сродните му права” (АПСП), изразено в писмо № 08-00-768/12. 03. 2014 г.  Бяха организирани и две пресконференции в подкрепа на паметника, както и множество дискусии, с чиито изводи СОС не се съобрази.

Защитавайки паметника „1300 години България”, Ви призоваваме за мъдрост и сериозна отговорност към съхраняване на знаците на нашата национална и културна памет. За голямо съжаление се оказва, че сякаш сме изпаднали в жалката ситуация да сме по-загрижени за наложените ни отвън ценности, които без колебание пазим, а сме престъпно нехайни към родното ни културно наследство, почитта към което би трябвало да е дълг на всеки българин. Държим да отбележим и това, че никога не сме се противопоставяли на идеята за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотен полк, а тъкмо напротив. Ние подкрепяме тази идея, но с разбирането, че за осъществяването й е необходимо да се помисли за определяне на най-подходящото място и за разработването на много сериозен проект, какъвто всъщност вече бе направен, но изпълнението му бе отменено с решение на същия този Общински съвет. Изкуственото противопоставяне на единия и другия монумент и изострянето на конфликта, довели до решение № 842 на СОС, за жалост са плод на поредно недомислие, прибързаност, конюнктура, политиканство и изопачена представа за историческа справедливост.

Уважаеми дами и господа,

Всеки от Вас има разум и съвест. Всеки от Вас притежава и авторитет, дадена му е известна власт, избран е да носи определена отговорност. Моля, не допускайте унищожаването на културни ценности – това зависи от всеки от Вас. Няма по-страшно нещо от народ без история и управление без грижа за културата. Не се гради култура и бъдеще чрез рушене. Ако днес не сме в състояние да се погрижим за добрия вид на една уникална творба, то нека да не си отнемаме шанса да го направим в бъдеще.

С упование и надежда – от името на УС на СБХ,

Председател на СБХ:

(Любен Генов)