На 22 ноември т.г. (вторник), от 16 часа, в заседателната зала на СБХ, ул. „Шипка” 6, ще се проведе отчетно-изборно събрание на секция „Керамика” със следния дневен ред:

  1. Отчет за изминалия период и избор на ръководство.
  2. Обсъждане и приемане на статут на „Фестивал на съвременната керамика”.
  3. Учредяване на сдружение с идеална цел, в помощ на Фестивала
  4. Разни.