Галерия (5)

Статут

1.
Симпозиумът по скулптура „Мездра 2022“ се организира от Община Мездра със съдействието на фирмите „Хемус-М“ АД и „Йотов Стоун“ ЕАД – Мездра.

2.
На скулпторите ще бъде осигурен материал (един или няколко блока общо) до 2 куб.м. Материалът ще бъде обрязан съобразно посочените размери в проекта на всеки участник. Допуска се използването и на други материали, донесени от авторите.

3.
В срок до 21 април 2022 кандидатите за участие в симпозиума трябва да представят на организаторите заявка (Приложение 1 ), автобиография, проект и скица с размерите на необходимия камък. Проектите трябва да са съобразени със средата, в която ще се монтират скулптурите, затова към регламента на симпозиума има приложени снимки на площите, на които предстои разполагането на новите скулптури (Приложение 2).

4.
Организаторите ще излъчат жури, което ще разгледа постъпилите проекти и ще определи пет от тях за реализация. Одобрените проекти не могат да бъдат изменяни. Авторите на определените за изпълнение в материал проекти ще бъдат уведомени своевременно.

5.
Скулпторите ще работят на открито.

6.
Всеки участник трябва да носи собствени инструменти и машини за работа. Организаторите осигуряват електрическо захранване и кран.

7.
Творбите остават собственост на град Мездра. Всеки участник ще получи хонорар от 1500 лв. и Диплом за участие.

8.
Скулпторите ще работят в периода от 6 до 20 юни 2022 от 8:00 до 20:00 ч. Първият ден на симпозиума е за настаняване на участниците, а последният е изложбен, за представяне на творците и произведенията им пред обществеността и медиите.

9.
Организаторите осигуряват на участниците в симпозиума храна, нощувка и заплащат пътните им разходи на територията на Република България. Всички останали разходи се поемат от участниците.

10.
Всеки участник в симпозиума трябва да има собствена здравна осигуровка и застраховка.

11.
Срокът за кандидатстване е до 21 април 2022 с попълнена заявка по образец, придружена от автобиография, проект и скица с размерите на необходимия камък.


+++

Приложение 1 и Приложение 2 може да изтеглите

тук+++


Попълнени заявления за участие в симпозиума и придружаващите ги документи се приемат на

Адрес

Мездра 3100, област Враца
ул. „Христо Ботев“ 27
Община Мездра

ет. 3, стая 303
отдел „Култура, спорт, туризъм“

Петко Котларски
за Симпозиума по скулптура „Мездра 2022“+++

Контакт

Петко Котларски
моб.: 0887 514 481
e-mail: simpozium_mezdra@abv.bg

Смислови групи: