Уважаеми архитекти и колеги,

След като получихме детайлизираните идейни проекти, които по наша молба избраните три архитектурни студиа и колективи бяха така любезни да разработят и да ни изпратят, те бяха разгледани на заседание на Управителния съвет на Съюза на българските художници на 16 юли 2015 г. Както беше регламентирано в конкурсната програма (точка 12.3.) ръководството на СБХ беше изправено пред отговорността и трудната задача да избере един от трите проекта наградени в Конкурса за изработване на идеен архитектурен проект „Преустройство, реконструкция и фасадно оформление на национален изложбен център гр. София, ул. „Шипка” №6”, с цел да се пристъпи към договаряне на следващите фази на проектиране, необходими за бъдещата реализация на проекта.

На свое заседание на 7 октомври 2015, след продължителни дебати и тайно гласуване, Управителният съвет на СБХ направи своя избор.

На първо място, с най-много гласове, беше класиран проектът на „Архитектурно студио” – арх. Теодор Тодоров (България), последван от проектите на William Matthews Associates - William Matthews (United Kingdom) и Колектив: Симеон Стоилов, арх. Иван Драгошински, арх. Анастасия Атанасова и кандидат арх. Дина Драгошинска (България).

След така направения избор ръководството на Съюза на българските художници ще покани на първа работна среща екипа на „Архитектурно студио” – арх. Теодор Тодоров (България) за обсъждане параметрите на следващите фази на разработване на проекта. Датата на бъдещата среща в най-скоро време ще бъде уточнена.

Съюзът на българските художници изразява своята благодарност и към екипите на William Matthews Associates и на Колектив: Симеон Стоилов, арх. Иван Драгошински, арх. Анастасия Атанасова за колегиалното им отношение, коректността и отзивчивостта им при всички водени до момента разговори.

С най-добри чувства и благодарност, с пожелание за успех и ползотворно бъдещо сътрудничество!

С уважение,

Председател на СБХ:

/Любен Генов/