Последните изложби от изминалата година в залите на съюза на българските художници бяха закрити на 13 януари 2023. Подготовката на залите за новия изложбен сезон ще продължи до края на януари.

Новият изложбен сезон ще започне на 2 февруари 2023

Дотогава ще продължаваме да отразяваме изложбите извън залите на СБХ. Следете публикациите ни в сайта и фейсбук и очаквайте новини!

Екипът на СБХ