Изложбата фокусира и тематизира жанра „Портрет“, като провокира нова виталност в това сравнително традиционно артистично пространство, за да провери и предизвика иновативното в разширените представи за границите на този жанр, за неговата адаптивност и актуалност в съвременния социокултурен контекст.

Авторите могат да представят до две произведения с максимален размер на голямата страна до 200 см за всяко едно от тях.

Селекцията ще бъде решена от жури, назначено от УС на СБХ.

Творбите се приемат на 19 май 2020 г. в галерия „Шипка“ 6 – І етаж

Изложбата се открива на 22 май 2020 г.