Съюзът на българските художници организира обща изложба, в която могат да участват художници, членове на СБХ от всички секции, които са заплатили членски внос.

Всеки автор може да представи до 3 творби (за живопис, скулптура, рисунки, графика, плакат, текстил, керамика, инсталация и други форми) в оригинал, които, в зависимост от характера на произведенията да заемат общо не повече от 3 линейни (за стена) или 3 кв. м. (в пространството). За илюстрация, карикатура, комикс и др. – до 3 бр. табла,  50/70 см или 70/100 см за нерамкирани произведения.

Творбите трябва да са създадени през последните 3 години и да не са участвали в общи изложби в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6.

  • Приемане – 30, 31 май и 1 юни от 11  до 18 часа,  галерия на СБХ, ул. „Шипка“ 6, 1 и 2 етаж
  • Жури – 2 юни 2015 г.
  • Откриване – 10 юни 2015 г., 18 ч.
  • Закриване – 27 юни 2015 г.