На 20 декември 2018 г. бе проведено заседание на жури, избрано от УС на СБХ, за определяне на носителя на Националната награда за живопис на името на Владимир Димитров  – Майстора. Наградата се присъжда всяка година на един български художник за изключителните му постижения в изобразителното изкуство през изтеклата година и е учредена съвместно от Община Кюстендил и ХГ „Владимир Димитров  – Майстора”, Министерството на културата на Република България и Съюза на българските художници.

Предложените кандидати  за наградата бяха художниците  Алла Георгиева, Атанас Парушев, Валентин Дончевски, Захари Каменов, Румен Жеков, Чавдар Петров, Валентин Колев, Василка Монева, Иван Б. Иванов, Мими Добрева и др. Журито разгледа всички постъпили предложения и дискутира реализираните през 2018 г. от всеки автор самостоятелни изложби. След гласуване на два етапа бяха определени следните номинации:

Атанас Парушев

Атанас Ташев

Валентин Дончевски

Захари Каменов

Румен Жеков

Чавдар Петров

Името на избрания лауреат на наградата ще бъде обявено на официална церемония в деня на рождението на Майстора – 1 февруари 2019 г. в град Кюстендил.