Във връзка с излезлия в Бюлетина на СБХ (брой 3 от 2016 г.) текст,  посветен на изложбата „Имагинерни пристани“ на Лидия Влахова, се налага да направя едно уточнение и да поднеса едно извинение.

Уточнението е свързано с на пръв поглед маловажния, но в действителност ключов въпрос за живописната техника, в която работи Лидия Влахова. Нейните платна, естествено, са изпълнени не в акрил (както е написано в тескта), а в масло и именно това й позволява да постигне онези богати, плътни фактури, които са отличителна черта на нейната живопис.

А извинението е към Лидия Влахова – за това, че в хода на подготовката на текста, поддавайки се на инерцията, допуснах тази сериозна неточност.

В своя защита мога да кажа само, че за съжаление в Бюлетина е публикувана работна версия, изпратена по грешка на отговорния редактор.

Смятам, че трябваше да направя това уточнение и да поднеса извиненията си на Лидия Влахова, тъй като използването на маслени бои е важна част от художествената концепция на художничката, за която експресивността на жеста при напластяването на боите  в процеса на работата е не просто технологичен похват, а има висока семантична стойност и е иманентна част от самото произведение.

Милена Блажиева