Журито с председател Ивайло Мирчев и членове: Валери Василев и Иван Чолаков разгледа творбите, които бяха приети за участие в Обща художествена изложба, посветена на 24и май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и празник на Благоевград, и номинира следните автори:

  • Анна Топалова
  • Антон Гошев
  • Проф. Евгени Кузманов
  • Иван Милушев
  • Николай Китанов
  • Пламен Бонев
  • Румен Дешев

Бяха присъдени три награди по 300 лв за убедително авторско присъствие на:

  • Евгени Кузманов
  • Николай Китанов
  • Пламен Бонев