На 20 май 2016 г. се проведе журиране на представените 123 броя творби от 36 автори за националната изложба „Земята на Ботев – 2016“ за съвременна живопис, графика, скулптура и приложни изкуства гр. Враца, съгласно заповед N650/19.05.2016 г. на кмета на община Враца.

Жури в състав:

  1. Бойко Митков, скулптор – председател
  2. Стоил Мирчев, живопис – член
  3. Веселин Дамянов, графика – член
  4. Милен Василев, скулптор – член
  5. Емилия Върбанова, художник – член

 

взе следното решение:

Награда на община Враца на името на Цено Тодоров за живопис – 700 лв. (седемстотин лева) на Росен Найденов, Враца, за творбата „Карст I“

Награда на община Враца на името на Пенчо Георгиев за графика – 400 лв. (четиристотин лева) на Росен Спасов, Враца, за творбата „Планината“

Награда на община Враца на името на Андрей Николов за скулптура – 1100 лв. (хиляда и сто лева) на Красимир Митов, с. Селановци, обл. Враца, за творбата „Пътят“

Награда на община Враца на името на Борис Коцев за приложно изкуство – 300 лв. (триста лева) на Жанет Левордашка, София, за творбата „Дървото на живота“