На 27 май 2023 във Враца беше открита Националната художествена изложба „Земята на Ботев“. В нея са представени 122 творби: 22 скулптури, 77 живописни платна, 14 графики и 9 творби приложно изкуство.

+++


Жури

  • Иван Велчев – Йово, художник живописец, председател
  • Ивайло Аврамов, скулптор, 
  • Румена Ковачева, изкуствовед


+++

Награди

  • Награда на името на Андрей Николов за скулптура (1300 лв.) – Цено Ценов за творбата „Дух и материя“
  • Награда на името на Цено Тодоров за живопис (900 лв.) – Мая Бисеркова за творбата „Балканът“
  • Награда на името на Пенчо Георгиев за графика (600 лв.) – Валентин Леков за творбата „Осем“
  • Втора награда на името на Пенчо Георгиев за графика (450 лв.) – Станислав Божанков за творбата „Бяло сърце върху бял квадрат (Почит към Малевич)“ 
  • Награда на името на Борис Коцев за приложно изкуство (600 лв.) – Емилия Върбанова за творбата „Отражения“
  • Награда за млад автор  не се присъжда.