На 28 ноември 2013 г., комисията-жури в състав: проф. Божидар Бончев, проф. Ивана Енева, Йоана Кемилева, Нели Христова и Силвия Чанева, прегледа творбите, представени за участие в четвъртия фестивал на съвременната керамика – София 2013  и определи следните награди:

КОНКУРСНАТА ТЕМА „ЗЕЛЕНО” - ДВЕ РАВНОСТОЙНИ НАГРАДИ (по 400 лева)

  • ИВАН КЪНЧЕВ ИВАНОВ
  • ИВА ИВАНОВА

ЗА ПОСТИЖЕНИЯ В КЕРАМИЧНОТО ИЗКУСТВО КАТО КОНЦЕПЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ - ТРИ РАВНОСТОЙНИ НАГРАДИ (по 400 лева)

  • НЕЛИ ХРИСТОВА
  • СИЛВИЯ ЧАНЕВА
  • ИВАНА ЕНЕВА

 

За дебютно участие по темата „Зелено” (творчески материали, предоставена от фирма „Керамит”)

  • СТЕФАН ВЕЛЕВ