Жури с председател доц. Сашо Рангелов и членове Йоанна Кемилева, Максим Тодоров, Валентин Александров и Теодора Вълчева присъди награди на следните автори:

  • Награда на СБХ – Цветан Колев (Трявна) – 1000 лв.
  • Награда на името на Йордан Радичков от Община Монтана – поделя се поравно между Дончо Планински ( Монтана) и Зоран Мише (Македония) – обща стойност 1000 лв.
  • Награда в раздел „Живопис“ – Никола Певичаров (Марково, Пловдивско) – „Резонанс 1“ – 800 лв. Авторът също така дарява на ХГ „Кирил Петров“ – Монтана творбата си „Резонанс 2“
  • Награда в раздел „Графика“ – поделя се поравно между Божидар Тонев (Добрич) – „Състояние на духа 3“ и Деница Янева (Велико Търново) – „Хтонично същество 2“ – обща стойност 800 лв.
  • Награда в раздел „Скулптура“ – Венцислав Марков (Варна) – „Метаморфоза“ – 800 лв.
  • Награда в раздел „Приложни изкуства“ – Лорета Велкова (Монтана) – „Етно арт в червено“ – 800 лв.
  • Награда за млад автор (до 30 години) от сдружение „Приятели на Радичков“ – Кристина Вътова (Пловдив) – 500 лв.