Жури с председател Димитър Грозданов, член на ИБ и зам.-председател на СБХ, определи следните награди:

  • Награда на СБХ – Николай Тодоров, Добрич
  • Награда на Министерството на образованието, младежта и науката – Мартина Караиванова, Велико Търново
  • Награда на община Велико Търново – Атанас Тотляков, Велико Търново.

Бяха номинирани следните автори: Ивано Бочев, Тодор Тодоров, Костадин Млячков, Мариета Конова – Велико Търново; Мартин Каличков – Габрово; Илко Николов, Десислава Денева, Бисера Вълева, Лилия Балева, Мария Златева – София.