Галерия (2)

1.Rotary International District 2482 (регистриран в Р България като Сдружение с нестопанска цел „ Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл“), с подкрепата на Съюз на художниците в България, обявява конкурс за изработване на проект за Статуетка, изразяваща Национална Награда на Ротари в България.

2.Конкурсът е явен и ще бъде проведен в смесена форма – до трима участника с договор за контрактация и свободно участие на всички останали желаещи.

3.Конкурсният проект трябва да съдържа : 3.1. Обемно решение в мащаб 1:1 в материал по избор на автора и 3.2. Обяснителна записка с предложение относно цената за изработване на оригинала на Статуетката и цената за нейното бъдещо тиражиране.

4.Срок за изработване на конкурсните проекти : от 01 май до 14 юни 2021 г. Проектите ще се приемат на 14 юни 2021 г. – понеделник, между 10:30 и 16:30 ч. в сградата на Съюза на българските художници, гр. София, ул. „Шипка“ №6, етаж 4, Заседателна зала. За връзка: г-жа Мария Павлова – административен секретар на СБХ, тел. +359 87 931 3268, г-жа Марта Игнатова – координатор изложби СБХ, тел. +359 87 914 9562. За допълнителни въпроси за времето на протичане на конкурса: арх. Илиян Николов – Д-2482 към Ротари Интернешънъл, тел. +359 898 680 740.

5.Награди: представените проекти ще бъдат класирани от назначено от обявителя на конкурса жури (представители на Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл и на Съюз на българските художници) и ще бъдат раздадени следните награди : първа награда : 1 000 лв и договор за изработване на оригинал и бъдещо тиражиране на статуетката, втора награда 500 лв. и трета награда 300 лв.

6.Съгласно решение на журито е възможно към първопремираният проект да бъдат направени препоръки, които следва да бъдат взети предвид от автора при разработване на окончателния вариант на Статуетката.

7.Национална Награда на Ротари в България се присъжда съгласно РЕГЛАМЕНТ (приложен към заданието), чиито постановки също следва да бъдат взети предвид при разработване на проекта

8.Форма : Няма ограничения относно формата на статуетката – конкретно изобразителна или абстрактна,  антропогенна или не. Стремежът е формата да внушава основния идеал на Ротари – безкористна служба  за просперитета на местната общност. Формата следва да отговаря на големия световен авторитет на организацията.

9.Знак на Ротари : запазено изображение на зъбно колело. По преценка на участниците, зъбното колело, което се свързва семантично със световната организация, може да присъства, но може и да не присъства при формообразуването на Статуетката. Знакът на Ротари може да бъде изтеглен от сайта на Ротари Интернешънъл : www.rotary.org / Brand Center.

10.Лого на Ротари Дистрикт 2482 България : съдържа изображението на зъбното колело, основния надпис ROTARY и пояснението District 2482  и следва да присъства като надпис в проекта, без да представлява подчертан акцент. Логото на Ротари може да бъде изтеглено от сайта на Ротари Интернешънъл : www.rotary.org / Brand Center.

11.Материал : Няма ограничения относно материала на статуетката, който следва да бъде подходящо предложен от всеки участник, съответно на проекта му.

12.Размер : общата височина на статуетката да бъде до тридесет сантиметра.

13.Надпис : на подходящо място на Статуетката следва да се чете надпис:  НАЦИОНАЛНА НАГРАДА НА РОТАРИ В БЪЛГАРИЯ

14.Тиражиране : Наградата ще бъде в един екземпляр, връчван ежегодно. При определени случаи е възможно да бъдат връчени и повече от един екземпляр на наградата.

 

Приложение : Регламент Национална Награда на Ротари в България

април 2021

Rotary International District 2482,  Дистрикт гуверньор

Управителен съвет   на Сдружение с нестопанска цел

„Дистрикт 2482 към Ротари Интернешънъл“

Съюз на българските художници

Смислови групи: