През юли 2013 г. ще се проведе Националната изложба на скулптурата. Всеки автор може да представи до три творби. В изложбата могат да участват и художници, които не са членове на СБХ.
Приемане на творбите – 12 юли от 11 до 18 часа в изложбената зала на ет.1.
Откриване на изложбата – 16 юли, 18 ч., галерия на СБХ, „Шипка” 6, ет. 1.