Галерия (2)

СТАТУТ

 I. Общи положения

Националната изложба за съвременно изкуство „Пролетен салон“ се провежда за четвърта поредна година в Габрово. Нейната цел е да представи творчеството на български художнички в различни жанрове, стилове и техники на свободна тема.

II. Oрганизация

1.    Организатори на Национална изложба „Пролетен салон“ са ХГ „Христо Цокев” – Габрово и Съюзът на българските художници.

2.    Цялостната дейност по подготовката и реализирането на изложбата се извършва от екипа на ХГ „Христо Цокев“ със съдействието на Съюза на българските художници.

3.    Селектирането на творбите и наградите се определя от специализирано жури, утвърдено със заповед на директора на галерията.

4.    Експозицията на Национална изложба „Пролетен салон“ се представя в залите на ХГ „Христо Цокев“.

5.    Откриването на изложбата е на 11 март 2022 от 13:30.

6.    Закриването на изложбата е на 30 април 2022.

III. Награди

Първа награда на стойност 800 лв.
Втора награда на стойност 600 лв.
Трета награда – участие в Национален пленер „Боженци 2022“
Наградените творби (по т.1 и т.2) остават във фонда на ХГ „Христо Цокев“.

IV. Условия и ред за участие

1.    Право на участие имат художнички от цялата страна, които приемат условията на този статут.

2.    Допускат се за участие произведения – живопис, графика и скулптура, на свободна тема в различни жанрове и стилове. Не се поставят ограничения в избора на техника, материал и размер.

3.    Всеки автор може да участва с една творба.

4.    Творбата трябва да е авторска, да не е участвала в други национални изложби и да е собственост на художника.

5.    Необходимо е произведенията да са в подходящ за експониране вид.

6.    Всеки участник, попълнил регистрационния формуляр, дава съгласието си неговата творба да бъде използвана от организаторите за рекламни цели на събитието.

7.    При желание авторът може да направи дарение на ХГ „Христо Цокев“, за което получава сертификат. Задължително е изборът да бъде отбелязан на формуляра за участие.

8.    Творбите се изпращат на адреса на галерията:

   5300 Габрово

   ХГ „Христо Цокев“

Ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №10

Национална изложба „Пролетен салон“

или

Офис на ЕКОНТ – Театъра, Габрово

9.    Разходите по транспортирането на творбите до посочения адрес и обратно се поемат от участниците.

10. Авторите получават обратно (за тяхна сметка) на адреса, посочен от тях, или прибират лично творбите си в срок до 1 месец след закриване на изложбата.

11. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за възникнали проблеми по време на транспортирането.

12. ХГ „Христо Цокев“ не носи отговорност за произведенията след изтичане на определения срок в предходната точка.

V. Срокове

24 февруари 2022 – краен срок за получаване на творбите

26 февруари 2022 – журиране

11 март 2022 – откриване на изложбата и обявяване на наградите

30 април 2022 – закриване на изложбата

Формуляра за участие може да изтеглите тук

Смислови групи: