На 23 май 2016 г. от 17.00 часа в Изложбените зали на ул. ”Рафаел Михайлов”  № 1, гр. Велико Търново, ще се открие двадесет и втората Национална традиционна изложба на художниците педагози „Велико Търново 2016”. Творбите (в обезопасена опаковка) ще се събират в регионалните инспекторати по образованието по график за всеки инспекторат до 16 май. За самостоятелно предаване - от 16 до 18 май в изложбените зали. Журирането ще се извърши на 19 май.

Маршрут за транспортиране на творбите по пунктовете на регионалните инспекторати на 17 май 2016 г.: В. Търново - Ловеч - Плевен - София - Пазарджик - Пловдив - Стара Загора - Габрово.