І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Национална изложба „Лудогорие” се организира на всеки две години в Разград.

2. От 2017 г. се открива раздел „Чуждестранно изкуство”

3. Целта на изложбата е:

 • да привлече вниманието на творците към североизточния регион на България
 • да създаде възможност за свободна творческа изява
 • да запознае ценителите на изкуството, жителите на града и региона със съвременните тенденции в развитието на българското и чуждестранното изкуство
 • да обогати фондовете на ХГ „Проф. Илия Петров”с произведения от съвременни автори

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Организатори на Националната изложба „Лудогорие” са:

 • Община Разград
 • ХГ „Проф. Илия Петров” – Разград
 • СБХ – София
 • Със съдействието на Министерството на културата на Република България

2. Национална изложба „Лудогорие“ се провежда под патронажа на кмета на Община Разград.

3. Дейността по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет и допълнителни средства от спонсори, рекламодатели и други източници.

6. Журирането на творбите за участие в Национална изложба „Лудогорие 2019” и наградите се определят от жури, избрано от УС на СБХ

7. Национална изложба „Лудогорие 2019” се експонира в залите на ХГ „Проф. Илия Петров”, Разград.

 

III. НАГРАДИ

 • Живопис – 2000 лв.
 • Графика – 1000 лв.
 • Скулптура – 2000 лв.
 • Награда за чуждестранен художник – 1000 лв.
 • Награда за млад художник (Министерство на културата) – 500 лв.
 • Награда на СБХ – София – 500 лв.
 • Награда нетрадиционни форми – 500 лв.

Наградените автори получават почетен диплом и плакет.

Наградените творби остават във фонда на ХГ „Проф. Илия Петров” – Разград.

 

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ

1.Право на участие имат български и чуждестранни художници, които приемат условията на този статут.

2.Темата „Лудогорие“ не е задължителна.

3. Техниката и материалът са свободни.

4. Максималните размери на творбата трябва да бъдат:

 • живопис – до 150 х 150 см с рамката
 • графика – до 100 х 70 см с рамката
 • скулптура – площ до 1 кв.м, височина 250 см (без постамента)
 • нетрадиционни форми – площ до 1 кв.м, височина 300 см

5. Творбите да са в подходящ за експониране вид.

6. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение, като има предвид, че при продажба комисионната такса за галерията е 30%.

7. Представените творби да са авторски , собственост на художника и да са създадени в предходните пет години.

8. Художниците могат да участват във всички категории, като за всяка категория се заплаща отделно такса за участие. 

9. Авторите представят не повече от три творби за всяка категория и не повече от пет в категория „Графика“.

10. Всеки автор трябва да изпрати заедно с творбите си:

 • попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви 
 • банкова разписка за платена такса за участие или 30 лв. (за българи)/ 30 евро (за чужденци) в брой, поставени в пратката.

11. Таксата за участие е 30 лв. и се заплаща по банков път на следната банкова сметка:

 

BIC- TEXIBGSF

BG 94 TEXI 9545 3105 985800

ТЕКСИМ БАНКА АД, РАЗГРАД

(или заедно с работите  в пратката)

 

12. Средствата от таксата за участие се използват за покриване на разходи по организацията и провеждането на изложбата.

13. Автори, непредставили квитанция за платена такса или сума в брой, не се допускат до жури.

14. При отхвърляне на творбите от журито таксата не се възстановява на автора.

15. Организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерските фирми.

16. Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след закриване на изложбата.

17. Ако авторът желае, може да направи дарение на ХГ „Проф. Илия Петров” – Разград, като получава сертификат за дарение.

18. Всеки участник получава безплатен каталог от изложбата и право да закупи до 5 броя на 50% от продажната цена.

19. Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели.

20. Творбите се изпращат на адрес:

 

7200 Разград

ХГ „Проф. Илия Петров”

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17

Национална изложба „Лудогорие”

 

21. Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите до посочения адрес и обратно.

 

V. СРОКОВЕ

Срок за получаване на творбите – до 30 март 2019 г.

Журиране – 10 април 2017 г. 

Откриване на изложбата и обявяване на наградите – 23 май 2019 г.

Закриване на изложбата – 1 октомври 2019 г.

 

За контакти:

ХГ „Проф. Илия Петров”

ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17

стационарен тел.: 084 662735

мобилен тел.:

0878 457 298 (счетоводител)

0878 457 471 (уредници)

0878 375 099 (уредници)