Национална художествена изложба „Земята на Ботев“ – 2022

Статут

I. Общи положения

Националната художествена изложба „Земята на Ботев“ – 2022 за съвременна живопис, графика, скулптура и приложни изкуства се организира в град Враца. В нея могат да вземат участие всички художници от Република България с живописни, графични, скулптурни и приложни творби, посветени на Ботевия подвиг.

II. Организация

1.
Организатори на Националната изложба „Земята на Ботев“ – 2022 са: Община Враца, Регионален исторически музей – Враца, СБХ и Представителството на СБХ във Враца.

2.
Оперативната работа се извършва от уредниците в ХГ „Иван Фунев“ към Регионален исторически музей – Враца.

3.
Цялостната дейност по подготовката и реализацията на изложбата се финансира с утвърден бюджет от Ботеви дни 2022.

4.
Журирането на творбите за участие в Националната художествена изложба „Земята на Ботев“ – 2022 и наградите се определят от жури, предложено от СБХ – София и утвърдено със заповед на кмета на Община Враца.

5.
Експозицията на Националната изложба „Земята на Ботев“ – 2022 ще се подреди в голямата зала на ХГ „Иван Фунев“ към Регионален исторически музей в град Враца.

6.
Откриване на изложбата – 28.05.2022, от 11:30 в голямата зала на ХГ „Иван Фунев“ към РИМ – Враца.

7.
Закриване на изложбата – 28.06. 2022.

III. Награди

Ще бъдат присъдени награди във всички категории – скулптура, живопис, графика, приложно изкуство и награда за млад автор, както следва:

  • Награда от Община Враца на името на Андрей Николов за скулптура – 1500 лв.
  • Награда от Община Враца на името на Цено Тодоров за живопис – 950 лв.
  • Награда от Община Враца на името на Пенчо Георгиев за графика – 650 лв.
  • Награда от Община Враца на името на Борис Коцев за приложно изкуство – 450 лв.
  • Награда за млад автор – 350 лв.

Наградите са със силата на откупка.

Наградените автори получават и почетен диплом.

Журито си запазва правото на евентуална преценка да не присъди награди.

IV. Условия и ред за участие

1.
Право на участие имат художници от Република България, които приемат условията на статута.

2.
Творбите се получават на адрес:

Враца – 3000

пл. „Христо Ботев“ №2

Регионален исторически музей

За ХГ „Иван Фунев“

3.
Авторите поемат разходите по транспортиране на творбите до посочения адрес и обратно, като отбележат във формуляра начина на получаването им – лично или по куриерска служба.

Формулярът можете да изтеглите от официалната страница на Община Враца /Култура/Ботеви дни: тук

Журирането ще се състои на 23.05.2022 от 10:00 в голямата зала на ХГ „Иван Фунев“ към РИМ – Враца.

4.
Приемат се живописни, графични, скулптурни и приложни произведения. Техниката и материалът са свободни.

Творбите да са в подходящ вид за експониране – с окачки за картините, графиките и евентуалните приложни творби и с устойчиво експониране за скулптурите и евентуалните приложни творби (творби, които не са пригодени за експониране, няма да се допускат до журиране).

Графичните творби да бъдат задължително рамкирани!

5.
Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение.

6.
Представените творби да са авторски и собственост на художника.

7.
Всеки автор може да участва и в четирите категории – живопис, графика, скулптура и приложно изкуство, с не повече от 3 творби в категория.

8.
Всеки автор трябва да изпрати с творбите си попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви и собственоръчно подписан, а също така и етикети с адрес за евентуално връщане на произведенията му.

9.
Организаторите се задължават да върнат творбите в срок до 2 месеца след закриване на изложбата.

10.
Ако авторът желае, може да направи дарение на ХГ „Иван Фунев“ към РИМ – Враца, като за това получава сертификат от галерията.

11.
Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за промоционални цели на Национална изложба „Земята на Ботев“ – 2022.

V. Срокове

От 16 до 20 май 2022 – дати за получаване на творбите

23 май 2022 – журиране

28 май 2022 – откриване на изложбата и обявяване на наградите

28 юни 2022 – закриване на изложбата

 

 

+++

За контакти

ХГ „Иван Фунев“ към РИМ – Враца

пл. „Христо Ботев“ № 2

Враца – 3000

Е-mail: vratsamuseum@mail.bg

088 208 13 13 – Христо Божков, гл. уредник в ХГ „Иван Фунев“

0888 927 161 – Милен Василев, уредник в ХГ „Иван Фунев“