І. Цели на изложбата

1. Да почете и популяризира името и художественото наследство на големия български художник Георги Герасимов.

2. Да подпомогне изявите на съвременното българско графично изкуство.

3. Да популяризира изкуството на графиката и авторите работещи в жанра.

 

ІІ. Организация

1. Организатор на изложбата е ХГ„Станислав Доспевски” - Пазарджик, със съдействието на Община Пазарджик, под патронажа на кмета – Тодор Попов.

2. Финансирането на изложбата се осигурява от утвърден бюджет, такси участие, дарения и рекламодатели.

3.  Селектирането на творбите за участие в изложбата и определяне на наградените се осъществява от седемчленно жури. Журито се назначава със заповед на кмета на Община Пазарджик.

4. Експозицията се аранжира от екипа на ХГ„Станислав Доспевски”, в зали на галерията.

5. ХГ„Станислав Доспевски” връща творбите на авторите в посочените срокове (евентуални щети по време на транспортирането не се поемат от организаторите).

6. ХГ„Станислав Доспевски” изготвя каталог. Всеки участник ще получи безплатно един каталог и ще има правото да закупи три каталога на половин цена.

7. ХГ„Станислав Доспевски” партнира с медиите за отразяване и популяризиране на събитието.

8. След приключване на изложбата в Пазарджик, в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната, експозицията може да гостува в друга престижна галерия.

 

ІІІ. Награди

1. Три равностойни награди, всяка включваща диплом, плакет и парична премия от 1200 лв.

2. Награда за млад автор до 35 години – диплом, плакет, премия от 1200 лв. и покана за самостоятелна изложба в галерията.

3. Награда на Съюза на българските художници – творба от фонда на СБХ.

4. Почетна награда за принос към българското графично изкуство – диплом, плакет.

Наградените с парична премия творби остават във фонда на ХГ „Станислав Доспевски” – Пазарджик.

 

ІV. Условия за участие

1. Право на участие имат всички художници, приели условията на статута и попълнили формуляра за участие. Организаторите си запазват правото на персонални покани.

2. Всеки автор може да участва с максимум три графични листа.

3. Художниците трябва да са автори и собственици на творбите.

4. Участниците приемат решенията на журито за окончателни.

5. При желание авторът може да дари творба за фонда на галерията, като дарителската воля не отменя участието на творбата в журирането и получаването на парична премия, диплом и плакет, ако бъде наградена.

 6.  Графичните творби трябва да отговарят на следните условия:

- да са създадени през последните три години

- да са с размер на листа, не по-малък от 50х70 см

- да са без рамка и паспарту

- да са изпълнени в графични техники, позволяващи тиражиране

- творби с размер над 100х70 см да бъдат във вид, готов за окачване

- творби, които са замислени да бъдат експонирани, без да бъдат поставяни под стъкло и имат специфично авторско решение за експонирането им, да бъдат придружени със схема и във вид, готов за окачване

- на гърба на всяка творба (долу вляво) да бъде залепен етикет по образец с попълнена посочената информация. 

7. Такса за участие – 20 лв. Таксата се плаща на място или по банков път по сметка:

IBAN: BG54SOMB91303116350201

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка – Пазарджик

За творбите, недопуснати до участие в изложбата, таксата не се възстановява.

8. При изпращане творбите трябва да са придружени със:

- четливо и изцяло попълнен формуляр (по образец)

- квитанция за платена такса

- точен адрес за връщане на творбите

- телефон и e-mail за връзка. 

9. Творбите се изпращат на адрес:

ХГ „Станислав Доспевски”

пл. Константин Величков 15

4400 Пазарджик 

10. Разходите по транспортирането на творбите са за сметка на участниците.

11. Участниците се съгласяват творбите им да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели на изложбата.

12. При продажба на творба по време на изложбата комисионата е 20% в полза на галерията.

 

VІ. Срокове

1.  Краен срок за получаване на творбите – 25 юни 2021 (важи датата на пощенското клеймо)

2. Журиране – 2 юли 2021 г.

3. Откриване на изложбата – 1 октомври 2021 г.

4. Закриване на изложбата в ХГ „Станислав Доспевски” – 31 декември 2021 г.

5. Връщане на творбите на авторите – до  31 януари 2022 г.

 

За контакти: 0895 604 964, ggerasimov.pz@gmail.com

Смислови групи: