От 12 до 31 юли 2022 в Ясна поляна, община Приморско, ще се проведе Националният симпозиум по скулптура в дърво.

+++

Условия за участие

Желаещите да участват в симпозиума следва да представят на 9 юни 2022 в секция „Скулптура”, СБХ, ул. „Шипка“ 6, София 1504, следните материали:

  • творческа биография
  • пластичен проект М 1:10
  • снимков материал от подобни изяви, до 5 броя

Проектите трябва да бъдат съобразени с материала, който се предоставя за работа: странджански дъб, на трупи/стволове – височина 280-300 см, диаметър 35-45 см. Всеки автор може да използва за реализиране на проекта си до ДВА ствола с посочените размери.

+++

Съгласно статута на симпозиума в него участват четирима скулптори, от които един чужденец. 

+++

Всеки участник получава

  • хонорар в размер на 800 лв.
  • дневни разходи в размер на 400 лв.
  • пътни разходи в размер на 100 лв.