Условия за провеждането на ежегоден Национален пленер по живопис в град Дряново „Дряново на Майстор Колю Фичето – памет и настояще“ (между 1 и 5 юли всяка година), както и Национален конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето, през 4 години, с начало 2023.

+++

Цел и задачи

 • Целта на провеждането на Национален пленер по живопис „ Дряново на Майстор Колю Фичето – памет и настояще“ е възможността и предизвикателството да се интерпретира от гледната точка на съвремието онзи възрожденски дух и плам, който пренася поколенията през годините като през мостовете на Майстора. Срещата на творците с историята и опита да се опознае по-добре и в пълнота културно-историческото и архитектурното наследство на град  Дряново, природните му забележителности и по-конкретно построеното от Майстор Колю Фичето в родния му град, биха били благодатно отправие за творчески търсения.
 • Пленерът няма определена сюжетна или жанрова насоченост. На участниците се дава пълна свобода да реализират творческите си идеи и пластични търсения. Пленерът има конкурсен характер – присъжда се ежегодно Награда на град Дряново за живопис.
 •  През четири години, като първата ще е 2023, към пленера ще се провежда Национален конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето. Наградената творба, след журиране от жури, определено от СБХ и Община Дряново, остава собственост на Исторически музей Дряново, като неизменна част от колекцията портрети на Майстора. Обявяването на наградата ще става по време на изложбата от разгледаните творби в залите на Икономовата къща в Дряново, строена от Майстор Колю Фичето, и ще бъде връчена от Кмета на града.

 +++ 

Условия за участие

 • В пленера участват 5-има художници от страната. Участвалите в предходното издание на пленера нямат право да участват в тазгодишното издание.
 • Жури, съставено от представители на Исторически музей в Дряново, Община Дряново и членове, определени от СБХ, избира на онлайн сесия участниците в пленера на базата на получени материали за кандидатстване, творчески изяви и активност. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

+++

Кандидатстване и срокове

 • Кандидатите за участие в пленера изпращат творческа биография, снимки на до 5 свои творби във формат jpeg и актуални имейл и телефон на имейл адрес: office@museumdryanovo.com или  ficheto_im@abv.bg
 • Кандидатури се приемат само по електронен път. Крайният срок за получаване на материалите е 30 април 2023. Кандидатури, получени след тази дата няма да бъдат разглеждани.
 • Избраните от журито участници ще бъдат уведомени по електронна поща до 15 май 2023 и в срок до 30 май 2023 трябва да потвърдят участието си в пленера. След тази дата мястото на непотвърдил автор се заема от първия в списъка с резерви.

+++ 

Организация и провеждане

 • Организатори на пленера са Исторически музей Дряново и Община Дряново, със съдействието и подкрепата на СБХ.
 • Пленерът се провежда на територията на град Дряново веднъж годишно.
 • На участниците се осигуряват нощувки и храна по време на пленера. Транспортните разходи се поемат от организаторите, след представени билети или касови бонове за гориво.
 • На всеки участник, живописец, се предоставят по 2 броя основи за живопис – платна.
 • Националният пленер по живопис приключва с организирането на изложба от творбите, създадени по време на пленера. Всеки участник дарява по 1 творба на Исторически музей Дряново за картинния му фонд.
 • Събитието ще бъде отразено и популяризирано в печатни и електронни издания, както и в социални канали за информация. Ще се отпечата дипляна за всяко издание.

+++

Награди

 • Награда на град Дряново за живопис
  В края на пленера, при откриването на изложбата, кметът на града връчва Наградата на град Дряново за живопис. Наградата се определя от Комисия с участието на представители на Исторически музей Дряново и Община Дряново, на база изложените творби. Награденият автор ще има възможност да гостува със самостоятелна изложба в залите на Икономовата къща в рамките на следващата календарна година.
 • Награда за портрет на Майстор Колю Фичето
  През 4 години, с начало 2023, се присъжда Награда за портрет на Майстор Колю Фичето. Наградата се присъжда от жури, определено от СБХ, на официалното откриване на изложбата с творби от пленера, както и с постъпилите творби, свързани с конкурса за портрет на Колю Фичето. Ако творбите за текущото издание на конкурса са повече, те ще бъдат експонирани като самостоятелна проява след приключване на изложбата от пленера.

+++ 

За повече информация:
Исторически музей Дряново, ул. „Шипка“ 82
тел: 0676 72097 или 0878281568 – Антон Антонов