Условия за провеждането на ежегодния Национален пленер по живопис „Дряново на Майстор Колю Фичето – памет и настояще“ (1 – 5 юли 2022), както и на Национален конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето (през 4 години, с начало 2023).

I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

1.      Целта на провеждането на Национален пленер по живопис „Дряново на Майстор Колю Фичето – памет и настояще“ е възможността и предизвикателството да се интерпретира от гледната точка на съвремието онзи възрожденски дух и плам, който пренася поколенията през годините като през мостовете на Майстор Колю Фичето. Срещата на творците с историята и опита да се опознае по-добре и в пълнота културно-историческото и архитектурното наследство на град Дряново, природните му забележителности и по-конкретно построеното от Майстор Колю Фичето в родния му град биха били благодатно отправие за творчески търсения.

2.      Пленерът няма определена сюжетна или жанрова насоченост. На участниците се дава пълна свобода да реализират творческите си идеи и пластични търсения. Пленерът има конкурсен характер – присъжда се ежегодно Награда на град Дряново.

 

3.      През четири години, като първата ще е 2023, към пленера ще се провежда Национален конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето. Наградената творба след журиране от жури, определено от СБХ и Община Дряново остава собственост на Исторически музей в Дряново като неизменна част от колекцията портрети на Майстора. Обявяването на наградата ще става по време на изложбата от разгледаните творби в залите на Икономова къща в град Дряново, строена от Майстор Колю Фичето, и ще бъде връчена от кмета на града.
 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.      В пленера участват петима художници от страната – четирима живописци и един художник-фотограф. Участвалите в предходното издание на пленера нямат право да участват в тазгодишното издание.

2.      Жури, съставено от представители на Историческия музей в Дряново, Община Дряново и членове, определени от СБХ , избира на онлайн сесия участниците в пленера на базата на получени материали за кандидатстване, творчески изяви и активност. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

III. КАНДИДАТСТВАНЕ И СРОКОВЕ

1.      Кандидатите за участие в пленера изпращат творческа биография, снимки на до 5 свои творби във формат jpeg и актуални имейл и телефон на имейл адрес: ficheto_im@abv.bg Кандидатури се приемат само по електронен път. Крайният срок за получаване на материалите е 30.04.2022. Кандидатури, получени след тази дата, няма да бъдат разглеждани.

2.      Избраните от журито участници ще бъдат уведомени по електронна поща до 15.05.2022 и в срок до 30.05.2022 трябва да потвърдят участието си в пленера. След тази дата мястото на непотвърдил автор се заема от първия в списъка с резерви.

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ

1.      Организатори на пленера са Исторически музей Дряново и Община Дряново със съдействието и подкрепата на СБХ.

2.      Пленерът се провежда на територията на град Дряново веднъж годишно.

3.      На участниците се осигуряват нощувки и храна по време на пленера. Транспортните разходи се поемат от организаторите след представени билети или касови бонове за гориво.

4.      На всеки участник живописец се предоставят по 2 броя основи за живопис – платна.

5.      Националният пленер по живопис приключва с организирането на изложба от творбите, създадени по време на пленера. Всеки участник дарява по една творба на Историческия музей Дряново, с които се попълва творческият му фонд.

6.      При промяна в обстановката във връзка с епидемията от ковид-19 може да настъпят промени, за което ще бъдете уведомени.

7.      Събитието ще бъде отразено и популяризирано в печатни и електронни издания, както и в социални канали за информация. Ще се отпечатва дипляна за всяко издание.

8.      В края на пленера, при откриването на изложбата, кметът на града връчва Наградата на град Дряново. Наградата се определя от комисия с участието на представители на Исторически музей Дряново и Община Дряново на база изложените творби. Награденият автор ще има възможност да гостува със самостоятелна изложба в залите на Икономова къща град Дряново в рамките на следващата календарна година.

9.      Фотографските творби след изложбата ще бъдат отпечатани на винил и ще се експонират в екстериорна градска среда, при съгласие от автора.

 

За повече информация: Исторически музей – Дряново, ул. „Шипка“ 82

тел.: 067 67 20 97 или 0878 281 568, Антон Антонов

Смислови групи: