Галерия (2)

Международното биенале на църковните изкуства ще се проведе от 18 октомври – 9 ноември 2023 в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново.

Организатори: Катедра „Църковни изкуства“ на Православен богословски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Сдружение „Икона“, съорганизатор: Община Велико Търново.

Партньори: Съюз на българските художници, Представителство на СБХ – Велико Търново, Великотърновска митрополия, Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново, ХГ „Борис Денев“ – Велико Търново, „Демакс“ АД и др.


+++

За биеналето

Биеналето е форум, фокусиран към представяне на съвременното творчество на автори в областта на православното християнско изкуство: иконопис, стенопис, дърворезба, мозайка и други. Биеналето включва мащабна изложба, конференция, презентации, дискусии и други съпътстващи събития. Провежда се под мотото „Църковните изкуства в духовната култура на съвременна Европа“. Насочено е към представяне пред най-широк кръг от зрители както на водещи, така и на начинаещи творци от областта, обединени от християнските ценности и култура. С всяко следващо издание организаторите се стремят към неговото разрастване и обогатяване чрез срещата на различни традиционни и съвременни практики и иновативни идеи.


+++


Каталог


След приключване на форума с творбите се издава двуезичен българо-английски електронен каталог, включен в националния референтен списък с научни издания, достъпен на сайта на ВТУ. Заснема се документален филм, достъпен в интернет платформи.


+++


Награди

 • Награда на Великотърновския университет  
 • Награда на СБХ
 • Награда на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново
 • Награда на „Демакс“ АД


Условия за участие

 • Право на участие имат български и чуждестранни художници, които приемат регламента на биеналето и биха се включили със:

- иконопис – до три творби
- стенопис и мозайка – до три творби в материал или три табла с фотоси, или проекти на реализирани творби
- дърворезба – до три творби или три табла с фотоси и проекти на реализирани творби
- утвар, текстил, графика, миниатюра и други – до три творби.

 • Представените произведения и табла с фотоси да са в подходящ за експониране вид. На гърба на всяка от творбите или таблата да присъства етикет, съдържащ: име на автора, телефонен номер, наименование на произведението, година на създаване, размери, материал, техника на изпълнение, стойност (задължителна за оригиналите).
 • Транспортните разходи по приемане и връщане на творбите са за сметка на участниците. Всеки автор получава сертификат за участие в Биеналето. Електронният каталог се публикува в сайта на Великотърновския университет: www.uni-vt.bg и в сайта на Православен богословски факултет: http://pbfvt.pravoslavie.bg
 • *Чуждестранни автори, работещи извън ЕС, имат право на участие с постери! За целта изпращат в електронен вариант постер с фотографии на реализирани творби в подготвен за печат файл с размери: 100х70 см или 70х50 см, във формат PDF и/или TIFF. Изискване: надписите в постера – име на автора, населено място, храм и друга информация, да бъдат на английски език. Отпечатването на постерите е за сметка на организаторите!


+++


Срокове и етапи на участие

от 1 юни до 30 август – изпращане на формуляр (виж по-долу) и фотографии на творби на електронна поща: churchart.vtu@abv.bg  фотографии на до три творби във формат JPG или RGB, не по-малки от 300 dpi, и формуляр за участие в електронен вид)

 • до 4 септември – публикуване на списък с одобрените творби и автори за участие в Биеналето на сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg. Същият ще бъде достъпен и в сайта на Православен богословски факултет: http://pbfvt.pravoslavie.bg
 • до 10 септември изпращане на одобрените постери за отпечатване от чуждестранните участници
 • от 9 до 12 октомври – получаване на одобрените творби на адрес:

Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, ул. „Рафаел Михайлов“ 1, Велико Търново, тел. 0884 037 556 – Мила Милчева; тел. 0884 201 225 – Станимир Борисов, тел. 0889 684 145 – Мариета Конова

 • 18 октомври 2023 от 17.00 часа – откриване на изложбата в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново
 • 10 и 11 ноември 2023 – връщане на творбите лично или на посочения от автора адрес


+++


Формуляр за участие можете да изтеглите от

тук


+++


Контакти


Катедра „Църковни изкуства“, Православен богословски факултет

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
ул. „Теодосий Търновски“ № 2, Велико Търново
тел: +359 62 61 82 43, 0878 653 444 – Светла Иванова; 0889 684 145 – Мариета Конова
e-mail: churchart.vtu@abv.bg; theolog@ts.uni-vt.bg