От 12 май до 18 юни 2023 в Националния музей за изящни изкуства на Република Молдова ще се проведе 8-то издание на Международното биенале на живописта / 2023. Формулярът за кандидатстване може да бъде подаден до 15 февруари 2023 (безплатно). Ето регламента за участие и подробна информация за събитието:Регламент за участие 

Цели

 • да покаже еволюцията на живописта през последните две години
 • да представи широка гама от естетически подходи и средства за визуално изразяване: от традиционни методи до съвременни технологии
 • да се даде оценка на състоянието на модерното изкуство в Молдова и неговото място в международния контекст, като по този начин се мотивира националното явление и се стимулира развитието на живописта в цялото й многообразие
 • създаване на благоприятни условия за срещи и диалог между професионалисти, последователи на различни художествени тенденции и течения от различни страни.


+++Допустимост на кандидатите

 • конкурсът е отворен за национални и международни художници, занимаващи се с живопис, на възраст минимум 21 години, завършили художествени академии и университети
 • кандидатите декларират, че са единственият собственик на произведенията (Приложение 1)
 • Формулярът за участие ще служи като Договор между страните


+++


Допустимост на произведенията

 • състезателите са свободни да изберат тема по свое желание
 • представените творби трябва да са технически и естетически изпълнени
 • авторът може да участва в конкурса с 2 произведения, направени в периода 2021-2023 г.;
 • за предварителна селекция авторът може да представи снимки на 5 картини, направени в периода 2021-2023. Участието в предварителната селекция е безплатно
 • приемат се само творби, които не са участвали в международни конкурси
 • размери за картини: една страна – от 80 до 200 см


+++


Срокове

 • Формулярът за кандидатстване може да бъде подаден до 15 февруари 2023 (безплатно)
 • Резултатите от предварителния подбор ще бъдат доставени по имейл до 20 февруари 2023
 • Доставяне на творбите в изложбената галерия – 1 април 2023
 • Журиране – 7-8 април 2023
 • Изложба – 12 май – 18 юни 2023
 • Награждаване на победителите – 12 май 2023
 • Връщане на творбите на чуждестранни автори – декември 2023

Всички срокове, изброени в този регламент, са само за справка, така че графикът зависи от действителното развитие на проекта. Организационният комитет ще информира всички избрани артисти, ако има промяна, която изисква вашето съдействие.


+++


Жури

Журито се състои от специалисти в областта на изобразителното изкуство, историята на изкуствата и изкуствоведи от Молдова и чужбина.+++Награди

 • Голяма награда
  50 000 леи (ок. 2400 евро)
 • Първа награда
  40 000 леи (ок. 2000 евро)
 • Втора награда
  30 000 леи (около 1450 евро)
 • Трета награда
  25 000 леи (около 1200 евро)
 • Награда на семейния фонд Sturza
  30 000 леи (ок. 1450 евро)
 • Награда на Румънския културен институт „М. Еминеску“ в Кишинев
  35 000 леи (ок. 1700 евро)
 • Награда на кметството на Кишинев
  30 000 леи (ок. 1450 евро)


В допълнение към това:

 • Трофеят на Националния музей за изящни изкуства на Р. Молдова – Artmuseum
 • Три почетни грамоти на Министерството на културата на Република Молдова
 • Други награди и грамоти+++


Връчване на наградите

Наградите ще бъдат връчени на 12 май 2023 по време на церемонията по откриването на Биеналето.
Лауреатите ще бъдат поканени за 3 нощувки в Кишинев, за да участват в церемонията по награждаването. Организаторите ще осигурят настаняването на лауреатите.+++Изложба на победителя

Освен наградите и грамотите, притежателят на трофея от Националния музей за изящни изкуства на Р. Молдова Artmuseum ще бъде поканен да има лична изложба в Националния музей за изящни изкуства на Р. Молдова (http://www.mnam.md), вижте

тук+++

Такси

За всички категории (с изключение на членовете на Съюза на художниците на Молдова) – 120 евро (покрива разходите за един каталог на биеналето и разходите за доставка на творбите обратно до автора, ако теглото на пакета е около 12 кг). Таксата е задължителна и неотменяема.+++


Общи разпоредби

1.
Организаторите имат право да използват снимките на творбите по телевизията, пресата, интернет, каталози, дипляни, филми и на различни медийни средства; да използва личната информация, изпратена от художника до организаторите на Биеналето.

2.
Наградените творби ще бъдат прехвърлени в колекциите:
Национален музей за изящни изкуства на Р. Молдова – Голямата, 1-ва, 2-ра, 3-та награда (http://www.mnam.md); Семеен фонд Sturza – произведението, наградено с наградата на фонда (http://fundatiasturza.md); Румънски културен институт – работата, отличена с наградата на института (http://www.icr.ro/chisinau/)

3.
Предварителният подбор ще бъде направен чрез формуляри за кандидатстване на участниците, изпратени по имейл или по друг медиен начин с прикачени цветни снимки на творбите, тяхното описание и снимка на автора, считано от 1 януари 2023. Решението на работната група се съобщава своевременно; решението не се коментира, не подлежи на обжалване и документите не се връщат.

4.
За участие в конкурса се допускат следните автори: получили официална покана от организаторите с посочване на заглавията на творбата/работите, преминали предварителния подбор; гарантирали навременната доставка на произведенията, избрани от организаторите; с платена такса за участие до предаване на творбите.

5.
Таксата за участие се заплаща по банковата сметка на Организаторите. Те ще предоставят банкова сметка в официално писмо до всеки участник след 20 февруари 2023.

6.
При изпълнение на всички условия на т. 4, авторът става участник в конкурса.

7.
Ако поне едно условие по чл. 4 не се спази, авторът не се допуска до участие в конкурса и творбите му не се показват.

8.
В конкурса не участват: специални гости; членове на журито; членове на организационния комитет; творби, които са предадени на организаторите след 1 април 2023 г.

9.
Почетните гости, участващи в изложбата, могат да показват произведения, направени преди 2021.

10.
Организаторите ще публикуват Каталог на изложбата, в който всеки участник ще бъде представен с една работа (в съответствие с решението на работната група) и основната информация за участника съгласно Формуляра за кандидатстване.

11.
Всеки участник в конкурса ще получи безплатно копие от биеналето.


+++


Изисквания относно транспортирането на творбите

 • Теглото на произведението в опаковката не трябва да надвишава 12 кг.
 • Опаковката трябва да е подходяща за многократна употреба.
 • Ако произведението се транспортира на руло, авторът заплаща опаковката.
 • Не се допуска транспортирането на произведението под стъкло и с чупливи рамки.
 • Транспортиране на произведенията: за чуждестранните лица – разходите за доставка са за сметка на автора, но разходите за доставка обратно (теглото на пакета около 10 кг) е включено в таксата за организиране.
 • Авторът решава сам застраховката на произведенията по време на транспортирането им.
 • Организаторите не носят отговорност за забавяне на транспортирането или щети по време на транспортирането.
 • Творбите на участниците от чужбина се съхраняват не повече от 60 дни след последното събитие на изложбата.


+++

Кандидатстване

По имейл или по пощата се изпращат:

 • формуляр за кандидатстване
  Можете да го изтеглите 

  тук

 • максимум 5 цветни изображения на творбите (.jpg, формат 300dpi/inch). Всяко изображение да има описание на английски: име на автора, заглавие, година, размери и технология
 • снимка на автора (.jpg, 300dpi/inch) ) за каталога, с надпис BIP-2023

+++


Къде да изпратите

 • имейл:
  bip.chisinau@gmail.com
 • пощенски адрес:
  National Museum of Fine Arts of R.Moldova
  31 August, 1989 Str., nr. 115
  Chisinau, MD-2012


+++


Допълнителна информация

 • официален сайт на биеналето www.bipchisinau.com
 • e-mail: bip.chisinau@gmail.com
 • Facebook www.facebook.com/bipchisinau/