18-ото издание на Международна изложба за съвременно изкуство HUMAN RIGHTS? #DIGNITY (Човешки права? #Достойнство) ще се проведе във Фондация Campana dei caduti, Роверето – Италия, от 8 юни до 8 октомври 2024. 

Организаторите CreActivity SRL в сътрудничество с Фондация Campana dei Caduti и AIAPI | Официален партньор на IAA/ЮНЕСКО, под патронажа на UNRIC, Provincia di Trento, Comune di Rovereto, Италия, канят художници от цял свят за участие в селекцията за изложбата.

+++

Условия за участие

Участието е безплатно. 

Краен срок: 29 април 2024.

Регламент на изложбата и формуляр за участие на английски и италиански език ще намерите в сайта на CreActivity SRL:

https://creactivity.org/humanrightsdignity/