Международният пленер по живопис  „Made in Mil &co” - село  Устина, обл. Пловдив, се организира ежегодно от група художници съмишленици от България.

Домакин и основен спонсор на Пленера е Милко Цветков - собственик на ВИНАРСКА ИЗБА „Вила Юстина”

Цели:

 • Да поощрява свободата на творческо изразяване и приобщава към културните европейски ценности
 • Да бъде повод за възникване на нови художествени произведения
 • Да стимулира творческите търсения и контактите между художници от различни страни  и от различни поколения ,но с еднакви имена , в които основен корен е думата „МИЛ/MIL” – Милко, Милка, Милена, Мила, Милан, Милчо, Людмил и други подобни.
 • Да стане част от  Културната програма на гр. Пловдив
 • Да докаже, че езикът на изобразителното изкуство е без граници.

 Същност:

Пленерът дава възможност за творческа работа и творчески контакти на различни по възраст и афинитет художници, утвърдени автори, с постоянно и забележимо присъствие в страните, където творят.

Провежда се на територията на с.Устина, област Пловдив http://www.villayustina.com в продължение на 5 дни в средата  на месец август. За 2020 г. периодът е от 17 до 21 август.

Заключителният етап е откриване на изложба от създадените творби в последния ден на пленера. Изложбата е достъпна за посещения минимум един месец. За изложбата и пленера се издава каталог. Приходите от продажбите на картините, собственост на генералния спонсор ,по негово желание се даряват за лечение на болни деца по възможност също с име, сходно на участниците в Пленера.

   Участници: В Международен пленер „Made in Mil end co”  участват до 20 художници с доказан професионализъм и приложени биографии, като поне половината са от чужбина.  

Тема, техники и стилове – БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Условия:

Домакините и организаторите осигуряват:

 • Необходимите за творчеството материали: Комплект бои, платна - 2 бр.  (80 х 100, или 60 х 80 см
 • Работно пространство
 • Подходящо място за нощувка на гостите,храна и напитки https://www.yustinavillas.com/
 •  Уреждане на изложба с творбите, създадени по време на пленера.
 • Издаване на съвместен каталог /напитки и картини от изложбата/.
 • Транспорт в двете посоки/автобус,влак или гориво при собствен транспорт/ от удобна за тях точка в родната им страна,но за не повече от 500 км. до външна граница на България
 • Транспорт от мястото за нощуване до мястото на пленера и обратно, при отдалеченост
 • Реклама в местни и национални медии.

Участниците се ангажират:

 • Предварително да заявят формата на платното, на което ще работят
 • Да предоставят кратка биография, портретна снимка и поне 3 снимки на някакви техни картини (за предварителна реклама)
 • Да осигурят сами материалите си за работа, при условие че предоставените не им допадат.
 • Да представят най-малко по 2 творби за заключителната изложба на пленера.
 • Творбите, създадени на пленера, да бъдат оставени като дарение за организаторите на Пленера
 • Всеки участник приема статута на пленера, имащ равностойността на договор. По преценка на организаторите могат да се сключат и индивидуални договори.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допустима е и задочна форма на участие чрез изпращане на една творба на посочен от домакините адрес, но авторите не могат да се ползват от горните права. Тази форма е само като проява на съпричастност към идеята и своеобразна заявка за евентуално следващо реално участие.

Други условия:

Спомоществователите (спонсорите) на Пленера получават реклама в свързаните с него материали и издания при допълнително уточнени договорености.

Краен срок за изпращане на заявките, както и за получаване на допълнителна информация за участие е до 20.05.2020 г. на имейл   mihri61@abv.bg и на тел. 0899 4924 14.