Българската народна банка обяви анонимни конкурси за шест възпоменателни монети. Те са посветени на изтъкнати личности като Христо Ботев, Найден Геров, Цар Михаил III Шишман и Димитър Талев, както и на годишнините от създаването на Богословския факултет и Българския олимпийски комитет. 

Условията и сроковете за конкурсите са публикувани в уебсайта на БНБ и можете да се запознаете с тях

тук

Смислови групи: