На 23 септември 2015г. се проведе заседание на комисията – жури, във връзка с обявения от секция „Живопис” в СБХ конкурс за кураторски проекти. Беше представен само един проект. Поради невъзможността да се проведе конкурс, комисията – жури взе решение конкурсът да бъде обявен отново с нови дати и време на реализация през 2016 г., като се даде максимално широка гласност на конкурса.