Министерство на културата обявява конкурс за изработка на пластичен проект на статуетка и проект на плакет за Награда „Христо Ботев“.

Крайният срок за представяне на документите и проекта е 31 юли 2023.

Наградата „Христо Ботев“ се връчва на всеки две години от Министъра на културата за принос в развитието и популяризирането на българската поезия и/или публицистика. Тя представлява: 

  • статуетка и грамота, които се връчват за значим принос в развитието и популяризирането на българската поезия и/или публицистика
  • плакет и грамота, които се връчват за високи творчески резултати в областта на българската поезия и/или публицистика и принос в популяризирането им за изминалия период.

Подробна информация за конкурса ще намерите 

тук