Sofia Service Desk, базирана в София компания на IHFS Ltd. Group, организира на 28 април, неделя, изложба на тема OFFICE ART. Поканени са представители на международни компании, базирани в София. Организацията кани всички художници, които могат да покажат свои творби на тема OFFICE ART (изкуство за офиса), да вземат участие в изложбата. Особен интерес организаторите проявяват към литография, попарт, абстрактна и фигуративно изкуство, отворени са за идеи, свързани с темата.

Такса за участие в изложбата не се заплаща.

За контакти:
info@ sofiaservicedesk.com
www. sofiaservicedesk.com