От 8 октомври 2021 г. в галерията на СБХ - “Шипка” 6,  ще се открие изложба на секция ТЕКСТИЛ. Темата е “21” – който както реши да я разбере и интерпретира, включително като композиция от отделни части, като едно цяло със своите елементи, дву- или триизмерно, в пространството, върху стената, пода или тавана, със светлина или със звук, класически, кинетично и т.н.

Както и досега, техниката и материалите са свободни, но органично свързани със същността на нашата специалност.

Работите трябва да отразяват темата; стари или показвани работи няма да се приемат.

Изложбата е отворена за колеги художници, които имат интерес.

За връзка: Михаела Пъдева, 0886 86 43 37