Предстоящата изложба на секция „Живопис“ на СБХ ще бъде представена от 4 до 28 юни 2024.

+++

Тема: „Паралелни светове“

Темата е покана към авторите да разсъждават върху и да интерпретират:
едновременното съществуване на различни реалности, измерения, координатни системи. Паралелни светове в социален/ментален план, паралелни светове като всеки отделен човек – темата за съвместното съществуване, за комуникацията и нейната липса, за това как всеки е свят сам за себе си – подобен на другия и същевременно много различен и нерядко чужд. Но и темата за връзката между тези паралелни светове; онези моменти, в които между два свята се появява мост, прехвърча мисъл, емоция. Средства, начини и места за контакт, за обмен.


+++

Условия

  • Всеки автор може да представи до три живописни творби, общият размер на които не надвишава 5 линейни метра
  • Изложбата ще се състои в галерията на СБХ – Шипка 6, ет. 1, зали 1А, 1В, 1С
  • Творбите за изложбата ще се приемат на 27 май 2024 в СБХ – Шипка 6


+++

Жури

Творбите, които ще участват в изложбата, ще бъдат селектирани от жури, назначено от УС на СБХ.

Смислови групи: