На 19 март 2013 г. комисия в състав Димитър Грозданов, член на УС на СБХ  – председател, Ива Чавдарова – началник-отдел „Култура”, директор на МФ „Мартенски музикални дни” в Русе, Елена Великова – директор на Русенската художествена галерия, определи следните награди:

  1. Награда на МФ „Мартенски музикални дни” – Мая Кубратова, „Спомен”
  2. Награда на СБХ – Василка Монева – за цялостно представяне

Изложбата „Камертон” 2013 г. бе организирана в Русе от Музикален фестивал „Мартенски музикални дни”, Представителство на СБХ – Русе и Русенската художествена галерия.