На първото заседание на новия Управителен съвет, проведено на 28 юни 2016 година, бе избран и съставът на Изпълнителното бюро. То се състои от трима членове. Освен председателя на СБХ, който по право е член на ИБ, Управителният съвет единодушно прие за членове на ИБ Антон Стайков на длъжност зам.-председател на УС по творческата дейност и завеждащ изложбена, международна и информационна дейност, и Ивайло Дженев за зам.-председател на УС по стопанската дейност, отговарящ и съответно за творческите бази и социалната дейност на СБХ.

Управителният съвет избра Анжело Красини за съветник по стопанските въпроси към председателя