Галерия (4)

СЪОРГАНИЗАТОРИ:

Община Велико Търново, Представителство на СБХ – Велико Търново, Асоциация на графици, Международен графичен център – Варна.

 

ЦЕЛ:

Биеналето популяризира творческите изяви и контакти на художници от страната. Стимулира развитието на млади художници и представя постижения в областта на рисунката.

 

Условия за участие:

1. Биеналето няма такса за участие.

2. Конкурсът е отворен за художници и студенти от цялата страна. Всеки автор може да изпрати 2 творби в областта на рисунката, създадени през последните две години.

3. Не се допускат учебни и дипломни работи.

4. Няма ограничения по отношение на стилови и тематични предпочитания.

5. Творбите да са оригинали, подписани от автора и негова собственост. Да не са награждавани в други конкурсни изложби.

6. Приемат се рисунки на хартия (без винил, компютърна обработка, принтер, фотографски прийоми). Размер – не по-малък от 70/50 см. Формати, различни от 70/50 и 100/70 трябва да бъдат подготвени във вид за експониране.

7. Творбите задължително се придружават от попълнен формуляр за участие. Подписването на формуляра означава съгласие със Статута.

8. Етикетите да бъдат попълнени с печатни букви (четливо) на български език и залепени на гърба на творбите.

9. Организаторите гарантират за сигурността на получените рисунки от датата на приемането до датата на връщането. Те не поемат разходи за транспорт и не носят отговорност за загуби или повреди при транспортирането. Връщането на творбите е в едномесечен срок след закриване на изложбата (лично или за сметка на автора).

10. Експертно жури от представители на ангажираните с Биеналето институции извършва селекцията и награждаването, които не подлежат на обжалване.

 

СЕЛЕКЦИЯ:

ПЪРВИ ЕТАП:

От 30 септември до 6 октомври 2019 година всеки автор изпраща попълнен формуляр (от тук) за участие и качествени фотографии на творбите на имейл адрес: bienalenarisunkatavt@gmail.com. Дългата страна на изображението трябва да бъде 2048 пиксела и размер на файла не по-голям от 8МВ. Изображението трябва да бъде правилно ориентирано (вертикално или хоризонтално). Допълнителна дигитална обработка не е позволена. Фотографиите на творбите ще бъдат използвани за създаването на електронен каталог. Всеки файл трябва да бъде озаглавен по следния начин: три имена... заглавие на творбата... година на създаване ... техника... размер в см... Творбите се селектират от жури, в състава на което влизат представители на сдружението и партньори на Биеналето.

Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани на сайта на Биеналето на рисунката https://sites.google.com/view/bienalenarisunkatavt/ до 11 октомври 2019 година.

ВТОРИ ЕТАП:

Одобрените творби се предават лично от 10.00 до 17.00 часа или се изпращат по куриер на адреса на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ – Велико Търново на 13, 14, и 15 ноември 2019 година.

 

НАГРАДИ:

Награда на Община Велико Търново – 500 лв.

Награда на Асоциация на графици, Международен графичен център – Варна – 500 лв.

Една награда от 500 лева.

Награда на Представителството на СБХ – Велико Търново – 200 лева.

Две равностойни награди по 200 лева.

Награда за млад автор – 100 лв.

Награда за млад автор на Представителството на СБХ – Велико Търново.

Награди на спонсори.

           

ОТКРИВАНЕ: 21 ноември 2019 година в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, Велико Търново от 17.00 часа.

 

ЗАКРИВАНЕ: 10 декември 2019 година.

                

АДРЕС:  

Изложбени зали „Рафаел Михайлов”

ул. „Рафаел Михайлов” №1

5000  Велико Търново

 

ОРГАНИЗАТОРИ:

Костадин Млячков 0888812986

Деница Янева 0888497434

 

КООРДИНАТОРИ:

Станимир Борисов 0884/201225

Мария Маринова 0884/037556

тел./факс: 062/621525

e-mail: hall_r.mihailov@abv.bg