ОТВОРЕНА ПОКАНА

Художествената галерия „Христо Цокев“ гр. Габрово и СБХ Габрово отправят покана към всички български творци за включване на техни творби в изложбата за съвременно изкуство „Временен баланс – непрестанни трусове“.

Концепция

С оглед на променливите постановки на съвременното ежедневие и неговия „магнитут“, БАЛАНСЪТ както във визуалните изкуства, така и в живота (като неделими елементи), става все по-трудно постижим. Чрез творческата свобода на артистите изложбата ще проследи реакцията на публиката. Екипът на галерията ще изследва художествени казуси и взаимодействието между творец и публика, отговоряйки на въпроса „Съвременно изкуство в България – ДА или НЕ“.

Награди

Първа награда – откупка на стойност 700 лв.

Награда за млад автор – откупка на стойност 400 лв.

Регламент

Творбата трябва да бъде авторска, нова, да не е показвана и да не е участвала в изложби. Неограничената техника в рамките на формата гарантира творческата свобода на авторите и приемственост за техните авангардни подходи. Балансът между визуално – концептуално, абстрактно – конкретно, реалистично – сюрреалистично са изцяло ваш избор. Максимални размери за живопис до 2 х 2 м за скулптура и инсталации до 2  х 2 м основа и височина 3.2 м. Участници с видеоарт и осветление трябва си осигурят необходимите технически средства.

Срокове

15 – 20 агуст 2018 г. изпратете творческа автобиография, снимки, размери и описание на творбата на e-mail: gallery.gabrovo@gmail.com.

24 агуст 2018 г. – журиране по снимки и публикуване списък с одобрените кандидати на gallerygabrovo.com и на https://www.facebook.com/art.galeria.3

27 – 31 август 2018 г. – прием на избраните произведения на адрес: Габрово 5300, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 10, Художествена галерия „Христо Цокев“

Откриване на изложбата

4 септември 2018 г., 17:30 ч. Откриване на изложбата и обявяване на наградите. Изложбата ще продължи до 15 октомври 2018 г.

Контакти

gallery.gabrovo@gmail.com

gallerygabrovo.com

ХГ „Христо Цокев“ във Фейсбук https://www.facebook.com/art.galeria.3

+359 66 803 002, +359 87 966 9691