Фондация „МЕЖДУНАРОДНО АКВАРЕЛНО ОБЩЕСТВО – БЪЛГАРИЯ“ (IWS България) и Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна организират ΙΙ МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ „ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА“ – Варна 2019 (Триеналето).

УСТАВ

ПАРАМЕТРИ

1.    Всички художници от страната и чужбина над 18-годишна възраст, които приемат условията на Устава, имат право на участие в Триеналето.

2.    Темата е свободна, а мотото е „Духът на Акварела”.

3.    Приемат се за участие оригинални произведения, изпълнени в традиционната техника акварел върху хартия.

4.    Произведенията трябва да бъдат авторски и да не произлизат от снимки или творби на други художници. Да са завършени през последните три години и да не са участвали в други конкурси и каталози.

5.    Допустими са произведения с размери 56х76 см. и 38х56 см.

6.    Всеки художник има право да кандидатства с до 2 свои произведения. За участие в Триеналето журито избира едно от тях.

 

ЖУРИ

В Журито на Триеналето ще участват международно признати творци. Спонсорите и представителите на организациите, връчващи награди, ще имат право на самостоятелно решение при избирането на произведение сред номинираните.

 

І ЕТАП: ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕЛЕКЦИЯ

За този етап кандидатите не дължат такса. Всеки лидер на международен клон на IWS (IWS лидер) освен България избира до 2 произведения на художник от своята страна и селектира до 10 различни автори за участие в Триеналето. Така селектираните от IWS лидера произведения трябва да бъдат изпратени като цифрови репродукции (снимки) на имейл iws.bulgaria.varna2019@gmail.com с предмет „Страна“, напр. Египет. Журито на Триеналето има право на окончателен избор.

Художниците, които не са членове на IWS, могат да кандидатстват самостоятелно на посочения имейл с предмет „Страна_ИмеФамилия“, напр. Франция_ЖанПиер.

Художниците от България изпращат своите предложения директно на посочения имейл с предмет „България_ ИмеФамилия“, напр. България_ГеоргиМихайлов.

Освен цифрова репродукция всеки кандидат трябва да изпрати попълнен и подписан Формуляр за участие, озаглавен на английски език „Страна_ИмеФамилия_ФормулярЗаУчастие“, напр. Bulgaria_GeorgeMihajlov_RegistrationForm.

Регистрационният формуляр може да бъде изтеглен тук.

Всеки кандидат следва да изпрати своя артистична портретна снимка, озаглавена на английски език „Страна_ИмеФамилия_снимка“, напр. Spain_MichelGeorgiev_photo.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЦИФРОВИТЕ РЕПРОДУКЦИИ (СНИМКИ): 

JPG или TIFF формат; в оригинален цветови профил на заснемане на произведението, без цветови корекции и дигитални поправки на файла; резолюция 300 pix/inch, и размер на изображението минимум 20 см на дългата страна. Изображението трябва да бъде обрязано „на живо” (без рамка или допълнителен фон) и правилно ориентирано (вертикално или хоризонтално). Файлът трябва да бъде озаглавен на английски език: „Страна_ИмеФамилия_Заглавие_ВисочинахОснова“ в см, напр. Bulgaria_GeorgeMihajlov_SpringMood_76x56.

 

КРАЕН СРОК ЗА І ЕТАП

Всички цифрови репродукции (снимки) на произведенията, формуляри за участие  и портретни снимки на кандидатите трябва да бъдат получени на имейл iws.bulgaria.varna2019@gmail.com най-късно до 24:00 часа на 24.01.2019 (българско време).

 

ИЗЛОЖБА

След окончателна селекция ще бъдат избрани около 250 произведения. При изпълнение на всички последователни стъпки и изисквания в срок те ще бъдат експонирани в Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна от 1 до 31.07.2019 г.

 

ІІ ЕТАП: ПОЛУЧАВАНЕ НА ОРИГИНАЛНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Всички оригинални произведения трябва да бъдат получени от организаторите до 19.04.2019. IWS лидерите и художниците, които кандидатстват самостоятелно, ще получат инструкции за изпращане.

 

ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА

IWS Bulgaria и представители на описаните по-долу галерии ще селектират около 200 произведения на участници в Триеналето, дали своето съгласие за Пътуваща изложба, която след 31.07.2019 да бъде представена в някои от най-хубавите галерии в България:

 • Художествена галерия „Никола Маринов” – Търговище
 • Художествена галерия „Асен и Илия Пейкови” – Севлиево
 • Художествена галерия  „Димитър Добрович” – Сливен
 • Художествена галерия Стара Загора
 • Художествена галерия  „Станислав Доспевски” - Пазарджик
 • Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол
 • Галерия „Владимир Димитров-Майстора“ –  Кюстендил
 • Други.

Пътуващата изложба ще продължи до месец април 2020 г. Информация за нея ще бъде публикувана допълнително във Facebook страницата и сайта на  IWS Bulgaria.

 

НАГРАДИ

Журито ще присъди парични, предметни и имиджови награди, всяка еквивалентна на или по-голяма от 500 евро, както и художествени материали на по-малка стойност.

Наградите ще бъдат обявени и връчени при откриването на Триеналето на 01.07.2019.

IWS Bulgaria ще издаде Сертификат за участие на всеки участник в Триеналето и Сертификат за отличие на номинираните автори.

 

КАТАЛОГ

IWS Bulgaria ще издаде висококачествен пълноцветен каталог ВТОРО МЕЖДУНАРОДНО ТРИЕНАЛЕ „ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА“ – Варна 2019, на български и английски език, с каталожни данни на всички произведения, които участват в Триеналето.

Всеки художник,  участник в Триеналето, ще получи каталог. Разходите по неговата доставка на посочен адрес ще са за сметка на художника получател.

Каталогът ще се предлага за покупка онлайн и в галериите.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

След публикуване на списък с избраните за участие кандидати те следва да заплатят следните такси:

 • от чуждестранен художник, селектиран от IWS лидер:  75 евро
 • от  чуждестранен художник, който кандидатства самостоятелно: 88 евро
 • от български художник:  40 лева

Таксите се превеждат по банкова сметка или PayPal от IWS лидерите или от самостоятелно кандидатстващите художници. Краен срок за получаване на таксите е 19.04.2019.

Детайлите за превеждане на таксите ще бъдат изпратени по имейл на IWS лидерите и избраните кандидати заедно с инструкциите за ІІ етап.

IWS лидерите, които имат минимум четирима участници, избрани от журито на предварителната селекция, се свобождават от такса за участие.

 

РАМКИРАНЕ

Чуждестранните кандидати изпращат своите произведения без рамки и паспарту. IWS Bulgaria поема отговорност за рамкирането.

Произведенията от българските кандидати се доставят рамкирани съгласно допълнителни инструкции или художниците заплащат изработката на рамка, която след приключване на Триеналето ще им бъде дадена заедно със самото произведение, освен ако то не бъде продадено или наградено.

 

ВРЪЩАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА

Произведенията на чуждестранните участници ще бъдат доставени за сметка на IWS Bulgaria с „Български пощи” на адреса, който е посочен във Формуляра за участие. При погрешно посочен адрес или при просрочено приемане на пратката, повторното изпращане ще е за сметка на художника.

Произведенията на българските участници се взимат лично или се доставят за сметка на участника на посочен за целта адрес.

Наградените произведения ще бъдат доставени на посочения за целта адрес за сметка на осигурилите наградата.

Крайната дата за изпращане обратно на произведенията на чуждестранните участници, които няма да участват в Пътуващата изложба, е 30.09.2019.

Крайната дата за изпращане обратно на произведенията на чуждестранните участници, участвали  в Пътуващата изложба, е 06.05.2020.

 

ПРОДАЖБИ

Авторите дават съгласие за продажба на произведенията им. Произведенията се продават с 30% обща комисиона за IWS Bulgaria и галерията, която е осъществила продажбата.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ

1.  С подаването на документите за участие всеки художник приема да изпълни условията и сроковете, посочени в Уставa. Кандидатите, които спазят изискванията на Устава и допълнителните инструкции, стават участници в Триеналето.

2.  Кандидатите, чиито оригинални картини не съответстват на предоставените дигитални снимки или не са оригинали, губят право на участие в Триеналето, а картините им ще се изпращат обратно за сметка на художниците след края на Триеналето. Ако таксата за участие е платена, тя няма да бъде възстановявана.

3.  Кандидатите, които не заплатят съответната дължима такса за участие, губят право на участие в Триеналето, а картините им ще се изпращат обратно за сметка на художника след края на Триеналето.

4.  Решението на журито е окончателно. Произведенията, получили награда, еквивалентна на или по-висока от 500 евро, стават част от колекциите на галерии, спонсори и институции.

5.  IWS Bulgaria ще се грижи за произведенията с най-голямо внимание, но не носи отговорност за щети и загуби по каквито и да било причини. Препоръчва се художниците да направят застраховка на произведенията си.

 

АВТОРСКИ ПРАВА

1.  Всеки художник предоставя на IWS Bulgariа изключителните права върху използването на неговото произведение от Триеналето, включително за експониране; печатни материали и каталог; реклама в социалните медии, и промотирането на Акварела като форма на изкуство.

2.  С подаването на Формуляра за участие всеки художник гарантира, че произведенията, с които кандидатства за Триеналето, са негови собствени оригинали като идея и изпълнение. При какъвто и да е спор за авторски права, собственост и/или други права отговорността се поема изцяло от художника.

 

КАЛЕНДАР

01.10.2018:

Публикуване Устава на Триеналето и стартиране на проекта.

11.01.2019:

Краен срок за подаване по имейл на произведения, Формуляр за участие и портретна снимка на художниците.

01.02.2019:

Публикуване на списък със селектираните за участие кандидати на Facebook страницата и сайта на IWS Bulgaria. IWS лидерите и самостоятелно кандидатстващите художници ще получат имейл с инструкции за изпращане на оригиналните произведения и заплащане на дължимата такса.

19.04.2019:

Краен срок за получаване на оригиналните произведения и такси за участие.

16.05.2019:

Публикуване на списък с авторите, които ще участват в Триеналето, и номинираните художници.

01.07.2019:

Откриване на Изложбата и награждаване на отличилите се автори.

02.05.07.2019:

Фестивал на акварела

31.07.2019:

Закриване на Изложбата в Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна и начало на Пътуващата изложба.

 

Всички промени ще бъдат своевременно публикувани на Facebook страницата и сайта на IWS Bulgaria.