От 20 юни 2020 само с един клик на мишката пътешествениците в света на изкуството  могат да разгледат картини, да чуят музика, да видят танци, филми, инсталации на съвременни артисти, работещи в над 70 страни, включително България.

Работите на стотици артисти са на линка

http://transculturalexchange.org/activities/hw/overview.htm