По повод подготовката на годишната изложба на секция „Графика и илюстрация” към СБХ, чийто фокус за 2013 година е ЛИТОГРАФИЯТА и е посветена на 40-тата годишнина от създаването на графичната база на СБХ в град Самоков, се обръщаме към всички членове на СБХ с покана да представят  до 3 броя литографии.

Организаторите си запазват правото на селекция с оглед възможностите на експозиционната площ.

Предвидено е със свои колекции да участват и всички действащи литографски бази в България.

Приемане – 25 март 2013 г. от 10.00 до 17.00 часа в СБХ, секция „Графика и илюстрация”.

Изложбата ще бъде представена през м. април в изложбената галерия на СБХ „Шипка”6, І ет., като датата и часът на откриване ще бъдат оповестени допълнително.