Уважаеми колеги,

съгласно условията за приемане на нови членове, след разглеждане на кандидатурите по секции предстои утвърждаване на новите членове от Управителния съвет на СБХ, който ще се събере в края на месец май.

Веднага след това кандидатите ще могат да вземат творбите си.

Списъкът на приетите ще бъда публикуван всайта на СБХ.