Статут:

Триеналето има за цел да представи постиженията на художници от цял свят, създаващи плакати за културната сцена (класически и модерни форми на различни изкуства: театър, опера, танц, оперета, мюзикъл, цирк, куклен театър, пантомима, концерти, вариете, естрада, фестивали, видео и визуални форми и др.)

Деветото международно триенале на сценичния плакат ще се проведе през ноември 2019 в Националния дворец на културата, София.

 

Условия за участие:

Приемат се плакати, създадени в периода 15 май 2016 – 30 май 2019.

Категории 1. Отпечатани плакати, посветени на събития от културната сцена (класически, модерни, мултижанрови и пр. прояви на сценични, екранни, музикални, визуални и други  изкуства).

Категория 2. Плакати на конкретна тема: АРТ ФЕСТИВАЛИ

Идеята на организаторите е понятието арт фестивали/фестивали за изкуства да бъде разглеждано в неговия най-широк смисъл по отношение на видова, стилова, жанрова или каквато и да било друга характеристика.

Разделът е отворен за вече реализирани фестивални плакати, както и за такива, специално създадени по повод на деветото триенале.

Няма задължителен текст.

Формат: минимален формат А2 (420 х 594 мм)

Брой на представените плакати: всеки автор може за изпрати максимум 4 плаката, придружени от дигиталните им изображения (размер А5, формат.ai, .eps, .tif, .pdf, резолюция 300 dpi, CMYK), попълнени формуляри и кратка биографична справка за автора.

Желателно е вече реализираните плакати да се представят в 2 екземпляра.

Срок за получаване: до 30 май 2019 г.

Няма такса за участие.

 

Адрес:

Девето международно триенале на сценичния плакат – София 2019,

ул. “Шипка”6, IV ет., София 1504, България;

e-mail: albenasa@abv.bg

 

Журиране:

Национално жури определя колекцията на деветото триенале.

Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани и оповестени през юни 2019 г.

Авторитетно международно жури определя наградите непосредствено преди откриването на триеналето.

Наградите се обявяват на официална церемония на 1 ноември 2019 г.

 

Награди:

ГРАНД ПРИ - пластика „ЗЛАТЕН ПЛАКАТ” – малка пластика от Богомил Николов

ДВЕ РАВНОСТОЙНИ НАГРАДИ – бронзов плакет от Богомил Николов (за всяка от двете категории)

НАГРАДА ЗА МЛАД АВТОР (до 35-годишна възраст) – бронзов плакет от Георги Чапкънов, в памет на известния български художник Асен Старейшински.

 

Всеки автор трябва да изпрати плакатите си в подходяща за транспортиране опаковка, без паспарту и без рамка, с надпис “Печатни материали. Без търговска стойност”. Организаторите не носят отговорност за евентуални повреди по време на транспортирането.

При съгласие от страна на авторите плакатите остават собственост на Фонда на Триеналето след закриването на експозицията.

Организаторите могат да фотографират и репродуцират плакатите без допълнително заплащане за нуждите на всички печатни материали на Триеналето и публикациите, свързани с него.

Организаторите си запазват правото да отказват участие на произведения, неотговарящи на статута на Триеналето, оскърбяващи морала, националните и религиозните чувства.

 

Каталог: за Деветото международно триенале на сценичния плакат – София 2019 ще бъде издаден цветен каталог. Всеки участник в Триеналето ще получи безплатен екземпляр.

 

Повече информация: www.triennial.orbitel.bg

 

За улеснение на българските автори е организирано приемане на 3 юни (понеделник) 2019 г. в СБХ, София, “Шипка”6, IV ет., при Албена Спасова