ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛЕНЕРА

         І. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

 

  1. Целта на провеждането на Национален пленер по живопис в гр. Шумен е обмяната на опит и създаването на ползотворни творчески контакти на художници от различни градове на страната, опознаване на културно-историческото и архитектурното наследство на Шумен, природните му забележителности и по-конкретно Природен парк „Шуменско плато“, както и  популяризирането на гр. Шумен  и шуменските забележителности като притегателно място за създаване на изкуство.  Обединени от тази идея авторите, участващи в пленера,  могат свободно да интерпретират своите виждания и творчески търсения в художествени произведения.  
  2. Пленерът няма определена тематична или жанрова насоченост. На   участниците се дава пълна свобода да реализират творческите си идеи.

 

                   ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

  1. В пленера участват 10 творци - 5 от тях са членове на  Дружеството на шуменските художници, останалите  5 са художници от страната. Участвалите в предходното издание на пленера нямат право да участват в тазгодишното издание.
  2. Жури, съставено от Управителният съвет на ДШХ и представител на Община Шумен, избира  участниците в пленера на базата на получени  материали за кандидатстване, творчески изяви и активност. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

III. КАНДИДАТСТВАНЕ И СРОКОВЕ:

 

  1. Кандидатите за участие в пленера изпращат творческа биография и снимки на до 5 свои творби във формат .jpeg  на имейл адрес: shumen.artists@gmail.com.  Кандидатури се приемат само по електронен път. Крайният срок за получаване на материалите е 13.09.2018 г. Кандидатури, получени след тази дата, няма да бъдат разглеждани.
  2. Избраните от журито участници ще бъдат уведомени по електронна поща и в срок до 20. 09.2018 г. трябва да потвърдят участието си в пленера. След тази дата мястото на непотвърдил автор се заема от първия в списъка с резерви.

 

         IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ:

 

1.Организатори на пленера са Община Шумен и Дружество на  шуменските художници.

      2.Пленерът се провежда на територията на ПП „Шуменско плато“ веднъж  годишно.

      3.На участниците се осигуряват нощувки в база в ПП „Шуменско плато“ и изхранване по време на пленера.

      4.На всеки участник се предоставят по 2 броя основи за живопис – платна.

      5.На всеки участник се изплаща хонорар в размер на 250 лв., ако участникът е присъствал през целия период на пленера.

      6. На участниците в пленера се осигурява достъп до НИАР „Шуменска крепост“ и Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“, намиращи се в ПП „Шуменско плато“.

      7.Транспортните разходи до и от Шумен са за сметка на участниците.

      8.Националният пленер по живопис приключва с организирането на изложба от творбите, създадени по време на пленера. Всеки участник предоставя по 1 творба на Община Шумен, с които се попълва творческият и фонд. Общината, от своя страна, ще предостави една от тези творби на ХГ „Елена Карамихайлова“, за обогатяване на фонда и.

        

        Дружество на шуменските художници

        27. 08. 2018 г.

        гр. Шумен