ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС „ШУМЕНСКО ПЛАТО“ - 3 - 9  октомври 2019 г.

 

  1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

1.Целта на провеждането на Национален пленер по живопис в град Шумен е обмяната на опит и създаването на ползотворни творчески контакти на художници от различни градове на страната, опознаване на  културно-историческото и архитектурното наследство на Шумен, природните му забележителности и по-конкретно Природен парк „Шуменско плато“ , както и популяризирането на град Шумен и шуменските забележителности като притегателно място за създаване на изкуство. Обединени от тази идея авторите, участващи в пленера, могат свободно да интерпретират своите виждания и творчески търсения в художествени произведения.                                                                                                      

 2.Пленерът няма определена тематична или жанрова насоченост. На участниците се дава пълна свобода да реализират творческите си идеи.

 

  1.   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.В пленера участват 10 творци – 5 от тях са членове на Дружеството на шуменските художници, останалите 5 са художници от страната. Участвалите в предходното издание на пленера нямат право да участват в тазгодишното издание.

 2.Жури, съставено от Управителния съвет на ДШХ и представител на Община Шумен, избира участниците в пленера на базата на получени материали за кандидатстване, творчески изяви и активност.Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

  III.      КАНДИДАТСТВАНЕ И СРОКОВЕ

1.Кандидатите за участие в пленера изпращат творческа биография и снимки на до 5 свои творби във формат jpeg на имейл адрес : shumen.artists@gmail.com. Кандидатури се приемат само по електронен път.

Крайният срок за получаване на материалите е 20.09.2019 г. Кандидатури, получени след тази дата няма да бъдат разглеждани.

2.Избраните от журито участници ще бъдат уведомени по електронна поща и в срок до 28.09.2019 трябва да потвърдят участието си в пленера. След тази дата мястото на непотвърдил автор се заема от първия в списъка с резерви.

 

   lV.      ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕЖДАНЕ

1.Организатори на пленера  са Община Шумен и Дружество на шуменските художници.

2.Пленерът се провежда на територията на Природен парк „Шуменско плато“ веднъж годишно.

3. На участниците се осигуряват нощувки в база в ПП „Шуменско плато“ и изхранване  по време на пленера.

4.На всеки участник се предоставят по 2 броя основи за живопис – платна.

5.На всеки участник се изплаща хонорар в размер на 250 лв , ако участникът е присъствал през целия период на пленера.

6.На участниците в пленера се осигурява достъп до НИАР „Шуменска крепост“ и Мемориален комплекс  „Създатели на българската държава“, намиращи се в ПП „Шуменско плато“.

7.Транспортните разходи до и от град Шумен са за сметка на участниците.

8.Националният пленер по живопис приключва с организирането на изложба от творбите, създадени по време на пленера. Всеки участник предоставя по 1 творба на Община Шумен, с които се попълва творческият ѝ фонд. Общината, от своя страна, ще предостави една от тези творби на ХГ „Елена Карамихайлова“ ,за обогатяване на фонда ѝ.