Българското национално радио обявява Национален конкурс за създаване на пластичен проект на статуетка на награда в Конкурса за нова българска поп и рок музика „Пролет“.


+++

Изисквания към проектите

 • Пластичният проект на статуетката трябва да бъде в мащаб 1:1 и с височина до 30 см.
 • Проектът може да е изработен от подходящ за целта материал и да предвижда и материала за същинското изпълнение на статуетката.
 • Трябва да има възможност и за надпис, който ще бъден уточнен допълнително.
 • Проектът трябва да позволява икономически изгодно производство на екземпляри на статуетката по поръчка на БНР.


+++


Награда

 • На спечелилия конкурса автор ще бъде присъдена парична награда в размер на 3 000 лева. 
 • Участниците в конкурса трябва да декларират съгласието си, в случай че проектът им спечели, да отстъпят на БНР изключителното право да изработва екземпляри от статуетката или да възлага такава изработка на трети лица.
 • В конкурса могат да участват кандидати от цялата страна без ограничения – работещи професионално в областта, студенти, художници, скулптори. 
 • Документите за участие в конкурса са: кратка биографична справка за кандидата, пластичен проект на статуетката съгласно условията на конкурса и кратко писмено обяснение на авторовата идея, заложена в създаването на проекта. 


+++

Срокове

Срокът за подаване на предложенията (документите заедно с пластичния проект) е

до 17:00 часа на 29 август 2022,

в деловодството на Българското национално радио.


+++

Контакт

Николай Иробалиев, лице за контакт
телефон: 0884535161
nikolay.irobaliev@bnr.bg


+++


Жури

 • Проектите ще бъдат оценявани от жури, съставено от представители на ръководството на Българското национално радио и Националната художествена академия.
 • В 3-дневен срок журито ще разгледа и оцени постъпилите проекти. Критериите, по които журито ще оценява, са художествени достойнства и атрактивност на предложения проект, както и близост до идеята на наградите за нова българска поп и рок музика „Пролет“. 
 • За резултата от своята работа журито ще състави протокол, въз основа на който ще се приеме решение за определяне на печелившия кандидат.


+++

Обявяване на резултатите

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени

до 1 септември 2022
 • на сайта на Българското национално радио:

  www.bnr.bg

 • и на сайта на Националната художествена академия:

  www.nha.bg
 • В 14-дневен срок след приключване на конкурса ще бъдат върнати проектите на участниците, които не са спечелили. +++

Допълнителна информация

Конкурсът за нова българска поп и рок музика „Пролет“ ежегодно се организира и финансира от Българското национално радио. Основната цел на конкурса е подкрепа и популяризиране на съвременната българската поп и рок музика.

Повече за Конкурса за нова българска поп и рок музика „Пролет“ на Българското национално радио може да научите тук:

Смислови групи: